Kinh Tế

Thành lập mới hơn 200 doanh nghiệp dân doanh

Thứ Năm, 16/03/2017

Năm 2017, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các cấp thực hiện nhiều giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp, nhất là các vấn đề về cải cách thủ tục hành chính, tiếp cận nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tiếp cận quỹ đất sạch, về các thủ tục hải quan, thuế...Kết quả quý I/2017, doanh nghiệp dân doanh thành lập mới ước đạt 234 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 1.497 tỷ đồng, tăng 21% về số doanh nghiệp và tăng 55% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016. Lũy kế đến hết tháng 3 năm 2017, tổng số doanh nghiệp dân doanh đăng ký trên địa bàn tỉnh ước đạt 7.667 doanh nghiệp, với số vốn đăng ký là 60.000 tỷ đồng, trong đó có 5.078 doanh nghiệp đang hoạt động đạt tỷ lệ 66,2%.

Theo số liệu đăng ký, trong 2 tháng đầu năm 2017 có 10 doanh nghiệp và đơn vị phụ thuộc hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động kinh doanh. Đóng góp ngân sách của các doanh nghiệp quý I ước đạt 5.377 tỷ đồng, giảm 13,4% so với cùng kỳ, trong đó doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 5.039 tỷ đồng, chiếm 93,7%, giảm 14% so với cùng kỳ; Doanh nghiệp nhà nước 58 tỷ đồng, chiếm 1,1% giảm 9% so với cùng kỳ; doanh nghiệp ngoài quốc doanh 280 tỷ đồng chiếm 5,2%, bằng 100% cùng kỳ.

Đức AnhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: