Kinh Tế

Thành lập mới 156 doanh nghiệp trong 2 tháng đầu năm

Thứ Tư, 15/03/2017

Theo báo cáo của Sở KH&ĐT, trong 2 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh có 156 doanh nghiệp mới được thành lập, với số vốn đăng ký 1.009 tỷ đồng, tăng 50% về số doanh nghiệp và tăng 74% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016; cấp mới cho 6 doanh nghiệp FDI với tổng số vốn đăng ký trên 11,23 triệu USD và 5 dự án DDI với số vốn đầu tư 146 tỷ đồng.

Công ty TNHH Solum Vina (KCN Bá Thiện II) tạo việc làm cho 1.500 lao động với mức lương ổn định. Ảnh Chu Kiều

Các doanh nghiệp dân doanh thành lập tập trung chủ yếu ở loại hình công ty TNHH 1 thành viên, với 87 doanh nghiệp đăng ký (chiếm 55,8%); công ty TNHH 2 thành viên là 36 doanh nghiệp (chiếm 23%); loại hình công ty cổ phần 31 doanh nghiệp (chiếm 19,9%); loại hình doanh nghiệp tư nhân l2 doanh nghiệp (chiếm 1,3%). Địa phương có số doanh nghiệp thành lập nhiều nhất là thành phố Vĩnh Yên, huyện Yên Lạc, thị xã Phúc Yên và huyện Vĩnh Tường.

Văn CườngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: