Kinh Tế

Trồng rừng thay thế còn nhiều khó khăn

Thứ Ba, 14/03/2017

Theo Thông tư số 24/2013/TT- Bộ NNPTNT và Thông tư 26/2015/TT-Bộ NNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về trồng rừng thay thế (TRTT), để được chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, các chủ dự án phải có phương án TRTT ít nhất bằng diện tích rừng chuyển đổi sang mục đích khác, hoặc chứng từ nộp tiền TRTT. Tuy nhiên, với tổng số 73 dự án đã được chuyển đổi mục đích sử dụng trên địa bàn tỉnh, hiện nay mới có 1 dự án thực hiện TRTT, đạt tỷ lệ quá thấp so với yêu cầu đặt ra.

Để đảm bảo quỹ đất lâm nghiệp cần phải thực hiện tốt việc trồng rừng thay thế. Ảnh Thế Hùng

Theo báo cáo của Chi cục Kiểm Lâm, từ năm 2006 đến nay, toàn tỉnh có hơn 460 ha đất lâm nghiệp được phê duyệt các quyết định chuyển mục đích sử dụng đất. Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất phục vụ các dự án, công trình công cộng (54 dự án) và sản xuất, kinh doanh (19 dự án). Phần lớn, các dự án đều nằm trên địa bàn huyện Tam Đảo, Lập Thạch, Sông Lô... Mặc dù, theo quy định, các chủ dự án được chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác phải chịu trách nhiệm tổ chức lập phương án TRTT (hoặc nộp tiền TRTT), song đến nay các dự án cơ bản chưa thực hiện nghĩa vụ TRTT theo quy định tại Thông tư số 24, 26.

Đồng chí Lê Đức Nguyên, Trưởng phòng Sử dụng và Phát triển rừng (Chi cục Kiểm Lâm) cho biết: Việc TRTT được quy định tại Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004; Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 3/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng. Tuy nhiên, thời điểm thực hiện Luật và Nghị định chưa có hướng dẫn cụ thể về TRTT, do đó các Quyết định giao đất, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác không bắt buộc chủ dự án phải TRTT. Năm 2013, sau khi Thông tư số 24 ra đời và có hiệu lực (sau là Thông tư số 26 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 24) mới có hướng dẫn, quy định cụ thể về TRTT. Tuy nhiên, sau thời điểm này, một số chủ dự án được chuyển mục đích sử dụng đất cũng không chủ động lập phương án và bố trí nguồn vốn để TRTT nên tỷ lệ TRTT trên địa bàn tỉnh đạt thấp.

Được biết, Thiền Viện Trúc Lâm Tây Thiên (Tam Đảo) là một trong những công trình được UBND tỉnh phê duyệt quyết định chuyển mục đích sử dụng khoảng 40ha đất lâm nghiệp phục vụ thi công dự án. Công trình được khởi công từ năm 2004 (trước khi Thông tư số 24, 26 ban hành) và chưa thực hiện nghĩa vụ TRTT. Tuy nhiên, với quy định tại Thông tư 24, 26 đến nay chủ dự án phải thực hiện TRTT (hoặc nộp tiền TRTT). Mặc dù hiện nay Thiền Viện Trúc Lâm Tây Thiên chưa sử dụng hết diện tích đất, song với quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đã được phê duyệt thì chủ dự án vẫn phải TRTT với diện tích khoảng 40ha hoặc thực hiện nghĩa vụ nộp khoảng 1,6 tỷ đồng tiền TRTT.

Được biết, để đẩy mạnh công tác TRTT, Chi cục Kiểm lâm đã chỉ đạo các Hạt Kiểm Lâm rà soát các dự án được chuyển đổi mục đích sử dụng từ năm 2013 trở về trước mà chưa thực hiện nghĩa vụ TRTT. Sau rà soát cho thấy, trong 73 dự án có 1 dự án đã thực hiện TRTT với tổng diện tích gần 60 ha; 2 dự án đã xây dựng được phương án TRTT với diện tích hơn 10 ha. Còn lại, 70 dự án với diện tích gần 400 ha cần phải lập phương án và thực hiện TRTT.

Đồng chí Lê Đức Nguyên cho biết thêm: Qua công tác rà soát cho thấy, các dự án được chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích công cộng trước ngày Thông tư 24 có hiệu lực đều không được bố trí vốn cho TRTT; Thông tư không hướng dẫn việc phân loại dự án được chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích công cộng và mục đích kinh doanh; dự án chưa chuyển hết diện tích sang mục đích khác thì phần diện tích còn nguyên hiện trạng là rừng có được công nhận là đã trồng rừng thay thế hay không? Đây là những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong việc thực hiện Thông tư 24, 26.

Theo quy định, đối với những trường hợp đã chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trước khi Thông tư số 24 có hiệu lực thi hành không nhất thiết phải xây dựng phương án TRTT riêng và trong trường hợp các chủ dự án không có điều kiện tự tổ chức TRTT mà thực hiện nộp tiền để TRTT thì không phải lập phương án thay thế. Căn cứ hướng dẫn này, thời gian tới, Chi cục Kiểm Lâm sẽ tham mưu cho Sở NN&PTNT trình UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các chủ dự án thực hiện nghĩa vụ TRTT hoặc nộp tiền vào Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng (đối với các dự án đã chuyển hoàn toàn diện tích rừng sang mục đích khác). Đặc biệt, tham mưu cho UBND tỉnh kiên quyết không ký các quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác khi chủ dự án không có phương án TRTT hoặc không cam kết nộp tiền TRTT.

Được biết, khó khăn trong thực hiện Thông tư số 26 không chỉ riêng Vĩnh Phúc mà là thực trạng chung trên cả nước. Chính vì vậy, để đảm bảo quỹ đất lâm nghiệp và thực hiện tốt Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, bên cạnh việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT) đã đưa ra một số giải pháp và sẽ sớm triển khai thực hiện trong thời gian tới như: Kiên quyết thu hồi giấy phép, ngừng hoạt động đối với những chủ dự án không thực hiện TRTT; có chế tài, chính sách trong việc truy thu và xử lý đối với chủ dự án cố tình chây ỳ nộp tiền khi không có điều kiện TRTT...

Hà TrầnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: