Kinh Tế

96/112 xã đạt chuẩn tiêu chí môi trường

Thứ Sáu, 10/03/2017

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT, hết năm 2016 toàn tỉnh có 96/112 xã đạt chuẩn tiêu chí môi trường. Trong đó, tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh đạt 88%; tỷ lệ các cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt chuẩn về môi trường chiếm 95%; hoạt động thu gom, xử lý rác thải được quan tâm thực hiện, 112/112 xã thực hiện thu gom, xử lý rác thải với tần suất 1-3 lần/tuần. Hệ thống thoát nước thải; hạ tầng nghĩa trang nhân dân được quy hoạch, đầu tư xây dựng, riêng năm 2016 đã cải tạo, nâng cấp 109 nghĩa trang của 24 xã đăng ký đạt chuẩn, xây dựng và cải tạo trên 80km rãnh thoát nước thải.

Thời gian tới, Sở NN&PTNT tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của xã hội của người dân trong bảo vệ môi trường; tăng cường huy động các nguồn lực đầu tư hoàn thiện tiêu chí môi trường ở 16 xã còn lại và duy trì nâng cao chất lượng môi trường ở các xã đã đạt chuẩn, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Nguyễn KhánhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: