Kinh Tế

Diện mạo nông thôn mới xã Liên Hòa đang hiện hữu

Thứ Tư, 08/03/2017

Sau 6 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, xã Liên Hòa (Lập Thạch) đã hoàn thành 18/19 tiêu chí (tiêu chí chợ của xã giãn xây dựng). Diện mạo NTM của xã đang dần hiện hữu.

Đến nay, gần 100% đường giao thông nông thôn của xã Liên Hòa được kiên cố hóa, tạo động lực cho phát triển KT-XH của địa phương

Chúng tôi về xã Liên Hòa những ngày đầu tháng 3/2017, cảm nhận đầu tiên là không khí vui tươi phấn khởi, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên. Nói như Bí thư Đảng ủy xã Phan Văn Cố, bà con 11 thôn của xã đang hăng say luyện tập các tiết mục văn nghệ để biểu diễn vào dịp đón nhận Quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM. Không vui sao được bởi Liên Hòa là một trong những địa phương dẫn đầu của huyện về phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các thiết chế văn hóa và hoàn thành các tiêu chí khó trong thời gian ngắn.

Là xã miền núi, đời sống của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, bước vào xây dựng NTM năm 2011, xã mới đạt 7 tiêu chí: Quy hoạch, Điện, Bưu điện, Y tế, Nhà ở dân cư, Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh và An ninh trật tự xã hội; thu nhập bình quân đầu người thấp 8,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn tới 17,3%. Để hoàn thành 11 tiêu chí còn lại là một thử thách đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân xã, bởi đây là các tiêu chí khó đòi hòi nguồn lực tài chính và sức dân mạnh mới có thể thực hiện được.

Xác định công tác tuyên truyền, vận động xây dựng NTM đóng vai trò quan trọng, là khâu đầu tiên làm chuyển biến nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, xã tập trung đẩy mạnh công tác dân vận gắn với phát huy vai trò nòng cốt của các tổ chức chính trị xã hội; cấp gần 2.000 tờ lịch tuyên

truyền xây dựng NTM của tỉnh đến từng hộ dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”. Đồng thời, BCĐ xã phân công các thành viên BCĐ, Ban quản lý phụ trách các thôn, các tiêu chí nhằm chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành đảm bảo đúng nguyên tắc, công khai, minh bạch; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện, trên cơ sở đó kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở…, tạo không khí thi đua sôi nổi và hưởng ứng tích cực của quần chúng nhân dân trong xây dựng NTM.

Trong 6 năm qua, xã Liên Hòa đã huy động được gần 300 tỷ đồng cho xây dựng NTM, trong đó nhân dân đóng góp hơn 100 tỷ đồng; hiến hơn 40.000m2 đất và 1.500 ngày công lao động. Đến nay, toàn xã cứng hóa được hơn 10km đường trục xã; hơn 6km đường trục thôn; 6km đường ngõ xóm và hơn 4km đường trục chính giao thông nội đồng. Hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất, dân sinh. Hơn 90% lao động có việc làm thường xuyên. 100% thôn có nhà văn hóa, được xây mới hoặc cải tạo nâng cấp, có hội trường rộng từ 100m2 trở lên và được trang bị đầy đủ các thiết bị theo quy định. Hơn 74% người dân tham gia bảo hiểm y tế. Đường làng, ngõ, xóm, cảnh quan từng hộ gia đình xanh - sạch - đẹp. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Cùng với tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xã đẩy mạnh phát triển kinh tế; quy hoạch các vùng sản xuất hàng hóa; ứng dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất; phát triển lâm nghiệp với trên 100ha rừng sản xuất; khuyến khích mở rộng quy mô chăn nuôi và phát triển các loại hình dịch vụ. Hiện toàn xã có hơn 160 hộ làm dịch vụ; gần 20 hộ chăn nuôi quy mô vừa và lớn; gần 10 hộ sản xuất gỗ bóc ván xuất khẩu. Nhờ đó, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện. Hết năm 2016, giá trị thu nhập bình quân của xã đạt hơn 28 triệu đồng/người, tăng 14 triệu đồng/người so với năm 2011; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 16,5% năm 2011 xuống còn 7,7% năm 2016.

Có thể khẳng định, thành công trong xây dựng NTM ở xã Liên Hòa là sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, góp phần đưa xã về đích đúng hạn so với kế hoạch đề ra.

Bài, ảnh Mai LiênTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: