Kinh Tế

Diện mạo nông thôn mới Đại Đồng

Thứ Năm, 02/03/2017

Đại Đồng là một xã thuần nông, được huyện đăng ký bổ sung về đích NTM năm 2016. Ông Bùi Văn Cơ, Chủ tịch UBND xã cho biết: Trước khi xây dựng NTM, Đại Đồng mới đạt 7/19 tiêu chí. Thời gian đầu triển khai, một bộ phận người dân chưa hiểu đúng tầm quan trọng, ý nghĩa của công cuộc xây dựng NTM, do vậy vẫn còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Trước thực trạng đó, Đảng ủy, UBND xã xác định, muốn "cán đích" NTM phải thực hiện từng tiêu chí một với phương châm dễ làm trước, khó làm sau; tập trung tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của công cuộc xây dựng NTM đến các tổ chức đoàn thể, tầng lớp nhân dân để người dân hiểu rằng nhân dân là chủ thể trong tiến trình xây dựng NTM, là người được hưởng lợi những thành quả từ chương trình xây dựng NTM đem lại. Qua đó, nâng cao được nhận thức, được nhân dân đồng tình ủng hộ, cùng nhau góp công, góp sức xây dựng NTM. Trong 5 năm, địa phương vận động trên 500 hộ dân hiến đất làm đường giao thông, mở vùng sản suất rau an toàn với diện tích trên 2.000m2; người dân tự giác xây dựng, chỉnh trang nhà cửa, công trình vệ sinh, cổng, tường rào, sân vườn; đóng góp xây dựng đường giao thông, ngõ, xóm, rãnh thoát nước, cải tạo đồng ruộng, tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật đưa cây, con giống mới vào sản xuất... Là một trong những người tiên phong, đi đầu trong phong trào hiến đất làm đường giao thông nội đồng (GTNĐ), ông Nguyễn Văn Trù, thôn 3, xã Đại Đồng cho biết: "Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, chúng tôi hiểu được lợi ích từ chương trình xây dựng NTM. Trong quá trình làm đường giao thông, do đường đất nhỏ hẹp, tôi đã tự nguyện hiến một phần đất ruộng của gia đình để mở rộng đường giao thông nội đồng. Thấy vậy, các hộ có ruộng ở băng sau cũng đồng loạt hiến đất tạo điều kiện cho đơn vị thi công sớm hoàn thành nhiệm vụ. Giờ đây, đi trên những con đường bê tông thẳng tắp, không mưa lầy, nắng bụi, chúng tôi mới thầm cảm ơn những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chương trình xây dựng NTM".

Theo báo cáo của UBND xã Đại Đồng, đến hết năm 2016, toàn xã đã cứng hóa được 0,499 km đường trục xã; 3,4km đường trục thôn; 9,71km đường ngõ xóm và trên 6km đường giao thông nội đồng. Hệ thống thủy lợi đáp ứng tốt nhu cầu tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp; 3/3 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia mức độ I; 93,76% số gia đình đạt gia đình văn hóa; 100% số hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh; tỷ lệ lao động có việc làm đạt 93,7%; thu nhập bình quân đầu người của xã tăng từ 21,5 triệu đồng/người/năm (2011) lên 33,26 triệu đồng/người/năm (2016); tỷ lệ hộ nghèo giảm 83 hộ, chiếm 3,24%. Với sự nỗ lực, cố gắng của các cấp chính quyền và nhân dân địa phương, sau 6 năm triển khai xây dựng NTM, xã Đại Đồng (Vĩnh Tường) đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và "cán đích"NTM theo đúng lộ trình.

Ông Bùi Văn Cơ cho biết thêm: Bài học kinh nghiệm rút ra từ thành công xây dựng NTM của địa phương, trước hết, phải làm tốt công tác tuyên truyền vận động. Công tác lãnh, chỉ đạo phải tập trung quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên đến từng thôn, từng xóm; quán triệt việc thực hiện nhiệm vụ phải khách quan, nhiệt tình, không ngại khó, ngại khổ. Cuối cùng, phải xác định được nguồn lực tại chỗ của địa phương, phát huy tốt nội lực trong dân, vận dụng tốt cơ chế chính sách hỗ trợ từ cấp trên định hướng tạo đà cho địa phương có cơ sở phấn đấu thực hiện xây dựng NTM.

Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài và bền vững, trong thời gian tới, Đại Đồng tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao trách nhiệm để duy trì, giữ vững và nâng cao các tiêu chí đã đạt. Đồng thời đưa các loại hình máy móc tiên tiến, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh; có chính sách khuyến khích các ngành nghề của địa phương phát triển bền vững... góp phần nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Hồng TínhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: