Kinh Tế

Tăng cường quản lý hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm

Thứ Năm, 23/02/2017

5 năm qua (2011-2016), công tác triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực; việc sử dụng chất cấm, hóa chất ngoài danh mục trong nuôi trồng, chế biến từng bước được kiểm soát, góp phần quan trọng bảo vệ sức khỏe nhân dân và phát triển KT - XH của tỉnh.

Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh kiểm tra ATTP tại một số cửa hàng kinh doanh trên địa bàn xã Đại Đình, huỵện Tam Đảo. Ảnh Nguyễn Lượng

 

Theo báo cáo của UBND tỉnh, đến nay, toàn tỉnh có 7.150 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh dịch vụ thực phẩm do các sở, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện quản lý; 840 hộ kinh doanh thức ăn đường phố, 970 điểm bán hàng ăn sáng, trên 7.000 hộ kinh doanh thực phẩm tại các chợ, tụ điểm, 939 hộ gia đình có hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm, hơn 70.000 hộ trồng rau do cấp xã quản lý. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương, giai đoạn 2011-2016, tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo, ban hành 4 nghị quyết, 23 quyết định, đề án và dành gần 22 tỷ đồng cho công tác vệ sinh ATTP. Đặc biệt, để nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh về vệ sinh ATTP, tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông; tổ chức gần 330 lớp tập huấn tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về ATTP cho gần 2.000 lượt cán bộ và các nhóm đối tượng; 84 hội nghị, hội thảo với hơn 3.500 người tham gia; phát gần 7.300 lượt tin, bài trên hệ thống loa truyền thanh… từng bước làm thay đổi nhận thức của người tiêu dùng và các đối tượng sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm về ATTP.

Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường và đẩy mạnh, có sự tham gia của các ngành, đoàn thể. 5 năm qua, các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã thành lập 865 lượt đoàn thanh tra liên ngành, 510 lượt đoàn kiểm tra chuyên ngành; tổ chức thanh, kiểm tra gần 40.000 lượt cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thực phẩm. Qua kiểm tra, đã phạt tiền 756 cơ sở vi phạm, với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng; yêu cầu tiêu hủy sản phẩm tại 193 cơ sở, đóng cửa 63 cơ sở và cảnh cáo 1.342 cơ sở. Nhờ đó, tình hình ATTP trên địa bàn tỉnh được cải thiện đáng kể; việc sử dụng chất cấm, hóa chất ngoài danh mục trong nuôi, trồng, chế biến từng bước được kiểm soát; số vụ ngộ độc thực phẩm đông người giảm dần. Tỷ lệ cơ sở đạt chuẩn điều kiện ATTP tăng từ 69% (năm 2011) lên 83% (năm 2016).

Hoạt động giám sát ô nhiễm thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm được chỉ đạo triển khai quyết liệt. 5 năm qua, toàn tỉnh đã lấy 1.700 mẫu phân tích các chỉ tiêu vi sinh vật, kim loại nặng tại các vùng rau được quy hoạch; thực hiện giám sát chỉ tiêu về ATTP đối với 3.542 mẫu rau tại các vùng trồng rau tập trung, chợ; ban hành 39 quy trình sản xuất rau an toàn gieo trồng trên địa bàn tỉnh; tổ chức gần 1.000 lớp tập huấn sản xuất rau an toàn theo quy trình VietGAP cho gần 50 nghìn lượt hộ nông dân; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất rau an toàn cho 114 cơ sở với diện tích 877ha và chứng nhận sản xuất rau an toàn theo quy trình VietGAP cho 56 cơ sở. Trong chăn nuôi, đã hỗ trợ, chứng nhận VietGAP cho 21 cơ sở chăn nuôi; xây dựng 3 mô hình chuỗi liên kết chăn nuôi - giết mổ - tiêu thụ thịt lợn, thịt gà, trứng gà an toàn; lấy 501 mẫu thịt lợn, thịt gà giám sát chất lượng, ATTP; kiểm tra cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y cho 165 cơ sở... Trong nuôi trồng, chế biến thủy sản tươi sống, lấy 24 mẫu thủy sản nước ngọt phân tích dư lượng kháng sinh, kim loại nặng với kết quả 100% mẫu đạt yêu cầu. Thông qua hoạt động giám sát, nhiều vùng, mô hình sản xuất nông sản, hàng hóa tập trung được kiểm soát về ATTP; bước đầu đã ngăn chặn được việc sử dụng chất cấm Salbutamol, chất vàng O trong chăn nuôi; tỷ lệ mẫu thực phẩm được giám sát tồn dư hóa chất bảo vệ thực vật giảm đáng kể; ý thức trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm từng bước thay đổi.

Tuy nhiên, theo đánh giá của UBND tỉnh, trên 95% các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh là nhỏ lẻ, hộ gia đình, thường xuyên thay đổi, gây khó khăn trong công tác quản lý và xử lý vi phạm. Bên cạnh đó, ý thức chấp hành pháp luật về ATTP của người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm còn chưa đầy đủ, phần lớn vì lợi nhuận nên thiếu trách nhiệm trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Mặt khác, đội ngũ cán bộ làm công tác ATTP các cấp còn yếu về chuyên môn, thiếu về số lượng, đặc biệt tại tuyến xã, phường không có cán bộ chuyên trách; công tác thanh tra, kiểm tra mới chỉ được đẩy mạnh ở tuyến tỉnh và huyện, tập trung chủ yếu ở các cơ sở có đăng ký ngành nghề kinh doanh, vì vậy chưa ngăn chặn triệt để việc sử dụng các hóa chất độc hại, chất cấm trong chăn nuôi, trồng trọt, chế biến, bảo quản thực phẩm đối với loại hình sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ…

Để quản lý hiệu quả ATTP trong tình hình mới, thời gian tới, tỉnh tiếp tục xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích sản xuất tập trung, phát triển vùng nguyên liệu thực phẩm an toàn; hình thành các chuỗi cung cấp thực phẩm có kiểm soát đến xã, phường; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân trong việc lựa chọn cũng như tẩy chay các cơ sở nuôi trồng, chế biến, kinh doanh và những loại thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là thanh tra đột xuất tại các cơ sở nuôi trồng, chế biến, kinh doanh thực phẩm và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, buôn bán thực phẩm không an toàn. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý ATTP giữa các cấp, ngành, đơn vị; xây dựng hệ thống cảnh báo nhanh, xử lý hiệu quả các sự cố về ATTP…

Mai LiênTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: