Kinh Tế

Thị xã Phúc Yên: 100% số xã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới

Thứ Tư, 11/01/2017

Theo báo cáo của UBND thị xã Phúc Yên, đến thời điểm cuối năm 2016, tất cả 4/4 xã của thị xã gồm: Nam Viêm, Cao Minh, Tiền Châu và Ngọc Thanh đã hoàn thành chương trình NTM.

Để có được kết quả trên, thời gian qua, BCĐ xây dựng NTM của thị xã tập trung chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức cũng như tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành và đông đảo người dân trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng NTM. Thị xã tập trung mọi nguồn lực, tích cực tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện các tiêu chí NTM tại các xã. Qua hơn 5 năm tích cực triển khai thực hiện, chương trình xây dựng NTM trên địa bàn thị xã Phúc Yên đã nhận được sự đồng tình ủng hộ và tích cực tham gia của các cấp, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và đông đảo người dân. Từ năm 2011 đến nay, người dân đã tự nguyện hiến trên 29.000m2 đất các loại, đóng góp trên 6.000 ngày công lao động và gần 3 tỷ đồng tiền mặt để xây dựng các công trình như: Đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, trung tâm văn hóa xã, nhà văn hóa thôn... Ngoài ra, người dân cũng tự đầu tư gần 200 tỷ đồng xây dựng, cải tạo nhà ở, công trình vệ sinh đạt chuẩn NTM...

Ngô Tuấn AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: