Kinh Tế

Diện mạo nông thôn mới Ngọc Mỹ

Thứ Ba, 27/12/2016

Với sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng sự đồng thuận của nhân dân, sau 5 năm triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay xã Ngọc Mỹ (Lập Thạch) đã hoàn thành 14/19 tiêu chí. Bộ mặt nông thôn trên địa bàn xã có nhiều khởi sắc, chất lượng đời sống của người dân từng bước được nâng cao.

Với việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh, huyện và sự nỗ lực của chính quyền, nhân dân địa phương, đến nay diện mạo NTM xã Ngọc Mỹ (Lâp Thạch) đã từng bước đổi thay. Ảnh Hoàng Long

Là xã miền núi nằm ở phía Bắc của huyện Lập Thạch, với tập quán sản xuất nông - lâm nghiệp kết hợp với chăn nuôi quy mô nhỏ lẻ, tự phát nên nguồn thu nhập của đại bộ phận nhân dân còn thấp, tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương hạn chế, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Vì thế, khi mới triển khai chương trình xây dựng NTM, Ngọc Mỹ mới chỉ đạt 7/19 tiêu chí. Thêm vào đó, chất lượng hệ thống cơ sở hạ tầng thấp, địa bàn rộng, dân cư thưa thớt, việc huy động nguồn xã hội hóa trong nhân dân hạn chế dẫn đến quá trình triển khai xây dựng NTM của xã còn nhiều khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là đối với những tiêu chí cần nhiều vốn đầu tư.

Song song với công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân; cấp ủy, chính quyền xã Ngọc Mỹ xác định tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh đồng thời kết hợp phát triển các mô hình kinh tế tại địa phương là bước đi quan trọng để tạo ra nguồn lực cho xây dựng NTM. Những năm qua, nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của cấp uỷ, chính quyền và sự tham gia của các tổ chức, đoàn thể, nhân dân trong xã đã tích cực triển khai các mô hình phát triển kinh tế, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm nâng cao thu nhập. Vận động nhân dân phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hoá trên cơ sở triển khai xây dựng vùng chuyên canh nông nghiệp với diện tích trên 15 ha, chủ yếu trồng các loại rau màu cho năng suất, hiệu quả cao (bí xanh, dưa chuột, cà chua, khoai tây, ớt...); mở rộng diện tích trồng thanh long ruột đỏ lên 14,3 ha với khoảng 400 hộ tham gia. Cùng với đó, người dân trong xã đẩy mạnh phát triển các mô hình chăn nuôi tập trung quy mô lớn với các giống vật nuôi đa dạng như: Lợn nái, lợn siêu nạc, chăn nuôi gia cầm, thủy cầm... Đặc biệt, phát huy lợi thế về điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng; nhân dân trong xã tích cực phát triển sản xuất lâm nghiệp kết hợp mở rộng diện tích trồng mây dưới tán cây lâm nghiệp. Đến nay, tổng diện tích đất trồng rừng của xã đạt hơn 880 ha (trong đó có gần 440 ha rừng sản xuất). Cùng với đó là sự phát triển mạnh mẽ của các ngành nghề phụ như: Sản xuất gỗ bóc, cơ khí, vận tải, sản xuất hương xuất khẩu, lò rèn... góp phần giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động địa phương. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người của xã tăng dần qua các năm. Năm 2013, thu nhập bình quân đầu người đạt 20,1 triệu đồng/người/năm thì đến năm 2015 đạt 25 triệu đồng/người/năm. Tính đến hết năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo của Ngọc Mỹ chỉ còn 4,96%; hộ cận nghèo giảm còn 2,44%.

Trong 19 tiêu chí xây dựng NTM, xã Ngọc Mỹ đặc biệt chú trọng phát triển giao thông nông thôn với quan điểm, chủ trương “giao thông phát triển đến đâu, đời sống nhân dân sẽ được nâng lên đến đó”. Vì thế, chính quyền địa phương đã kịp thời ban hành Nghị quyết chuyên đề về phát triển giao thông trên địa bàn xã giai đoạn 2012 - 2016 và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo xây dựng NTM, các tổ chức, đoàn thể. Nhờ vậy, chỉ sau một thời gian ngắn phát động phong trào đóng góp xây dựng giao thông nông thôn đã có nhiều hộ gia đình tự nguyện hiến đất, tiền của, ngày công lao động để làm đường giao thông. Chỉ tính riêng từ năm 2014 đến nay, xã vận động nhân dân tình nguyện hiến tổng cộng 7.270m2 đất và 715 ngày công lao động làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng. Đến nay, toàn xã đã cứng hóa được 4,1/17,5km đường trục xã; 7,6/12,2km đường trục thôn; 4km/5,6km đường ngõ, xóm và 1,5/15km giao thông nội đồng. Bên cạnh đó, xã tiếp tục phối hợp với Công ty TNHH MTV thủy lợi Lập Thạch hoàn thành cứng hóa 6km kênh mương cấp 3 và 1,5 km kênh cấp 2, đồng thời tiến hành nạo vét hệ thống kênh mương trên địa bàn để phục vụ tưới, tiêu cho hoạt động sản xuất nông nghiệp của nhân dân. Các tiêu chí đã đạt được (văn hóa, y tế, giáo dục, nhà ở dân cư...) được địa phương chú trọng duy trì nhằm từng bước nâng cao chất lượng đời sống cho người dân.

Năm 2016, xã Ngọc Mỹ là một trong những địa phương của huyện Lập Thạch đăng ký hoàn thành xây dựng NTM. Thời điểm này, chính quyền và nhân dân trong xã đang nỗ lực tăng tốc hoàn thành những tiêu chí còn lại để về đích theo đúng lộ trình. Thời gian tới, xã Ngọc Mỹ tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tập trung thực hiện những giải pháp trọng tâm nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn và thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng NTM tại địa phương. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, khai thác tối đa những nguồn lực sẵn có, tranh thủ hỗ trợ đầu tư của tỉnh, huyện và các nguồn thu khác nhằm đảm bảo nguồn kinh phí trong quá trình thực hiện; sử dụng hợp lý nguồn vốn, sự đóng góp công sức của người dân. Những kết quả đã đạt được trong 5 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM đã và đang trở thành tiền đề vững chắc, động lực để chính quyền và nhân dân xã Ngọc Mỹ tiếp tục hoàn thành những bước cuối trên lộ trình xây dựng NTM.

Việt SơnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: