Kinh Tế

Xã Ngọc Thanh: Huy động gần 219 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Thứ Năm, 24/11/2016

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), ngoài phát huy có hiệu quả các nguồn lực đầu tư của Nhà nước, xã Ngọc Thanh (thị xã Phúc Yên) còn huy động được tối đa các nguồn lực trong nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa thôn…

Từ năm 2011 đến nay, xã Ngọc Thanh đã huy động được gần 219 tỷ đồng xây dựng NTM, trong đó, nhân dân đóng góp gần 67 tỷ đồng, 620 ngày công lao động và hiến hơn 18.000 m2 đất (tương ứng với 2,53 tỷ đồng). Với sự quyết liệt của chính quyền và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, đến nay, xã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí và đang đề nghị UBND tỉnh xét đạt chuẩn NTM trong năm 2016.

Thanh HuyềnTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: