Kinh Tế

Vĩnh Tường phát huy dân chủ trong xây dựng nông thôn mới

Thứ Năm, 10/11/2016

Với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát và dân hưởng lợi”, những năm qua, huyện Vĩnh Tường luôn thực hiện tốt Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, phát huy rộng rãi vai trò của nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng NTM. Từ đó tạo thuận lợi trong việc huy động nguồn lực xây dựng NTM.

Buổi họp toàn dân của thôn Khách Nhi Ngược, xã Vĩnh Thịnh, Vĩnh Tường công khai việc thu, chi số tiền xây dựng nhà văn hóa của thôn. Ảnh Trường Khanh

Xác định xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, để hoàn thành được các tiêu chí cần nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn, trong khi đó, ngân sách của các xã, thị trấn còn nhiều hạn chế, vì vậy việc áp dụng và thực hiện tốt QCDC ở cơ sở, vận động nhân dân chung sức xây dựng NTM được Đảng ủy, chính quyền, MTTQ các cấp huyện Vĩnh Tường thường xuyên quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Qua đó, phát huy vai trò chủ động, tích cực của người dân đóng góp ý kiến, tham gia kiểm tra, giám sát, góp phần hạn chế nguy cơ thất thoát, lãng phí trong xây dựng NTM.

Để phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng NTM, Huyện ủy, UBND huyện đã triển khai các văn bản, quy định của Chính phủ và UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND các cấp đến cơ sở. Quán triệt các xã, thị trấn chấp hành nghiêm chỉnh, tạo mọi điều kiện cho nhân dân phát huy quyền làm chủ của mình. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị cụ thể hoá việc thực hiện QCDC phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến ngay từ khi lập đồ án quy hoạch và đề án xây dựng NTM, từ đó, tạo sự đồng tình, hưởng ứng và tham gia ý kiến đóng góp của nhân dân. Công tác quy hoạch, xây dựng đề án phát triển NTM; huy động nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà văn hóa, khu thể thao, đường giao thông, kênh mương thủy lợi; lựa chọn các công trình và hình thức tổ chức xây dựng đều được các xã, thị trấn thông báo rộng rãi và tổ chức lấy ý kiến của nhân dân. Người dân tham gia bàn bạc, thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng trong quá trình xây dựng NTM.

Nhiều địa phương đã làm tốt công tác dân vận, từ đó khơi dậy, huy động sức mạnh đoàn kết trong nhân dân, tập trung nguồn lực đầu tư cho xây dựng NTM. Người dân tự nguyện đóng góp, hiến đất xây dựng trường học, giao thông nội đồng, đóng góp ngày công làm đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi khác... Trong 5 năm qua, toàn huyện huy động hơn 1.633 tỷ đồng do nhân dân đóng góp; vận động nhân dân hiến trên 106.000m2 đất nông nghiệp, trên 1.200m2 đất thổ cư; trên 7.650 ngày công lao động để xây dựng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, nhà văn hóa. Hệ thống giao thông được bê tông hóa đạt trên 90%; tỷ lệ trường học chuẩn quốc gia đạt 86,5%; 100% trạm y tế được đầu tư khang trang, có bác sỹ; hệ thống chính trị, nhất là khu vực nông thôn được củng cố; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững....

Về thăm nhà văn hóa thôn Khách Nhi Ngược, xã Vĩnh Thịnh (Vĩnh Tường) và được tham dự buổi họp toàn dân của thôn để công khai việc thu, chi số tiền xây dựng nhà văn hóa của thôn, chúng tôi mới thấy hết được tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng xây dựng NTM của người dân nơi đây. Bà Đỗ Thị Lợi, một người dân trong thôn chia sẻ: “Mọi việc lớn nhỏ liên quan đến xây dựng NTM trong thôn đều được xã, thôn tổ chức họp lấy ý kiến người dân, từ việc bàn bạc, đóng góp tiền, ngày công đến việc thành lập Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát cộng đồng... Vì vậy, tôi cũng như bà con trong thôn đều hiểu và hưởng ứng, tham gia nhiệt tình”.

Thực hiện tốt QCDC trong xây dựng NTM ở Vĩnh Tường đã và đang góp phần phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị của địa phương, đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM. Thời gian tới, huyện Vĩnh Tường tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia, chung sức xây dựng NTM. Chú trọng công tác lấy ý kiến của người dân đối với tất cả các công trình tại địa phương. Nâng cao năng lực Ban Giám sát đầu tư cộng đồng; tăng cường công tác giám sát việc thu, chi, quản lý, sử dụng các nguồn lực, nhất là nguồn lực do nhân dân đóng góp, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả.

Thu Nhàn


TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: