Kinh Tế

Yên Dương nỗ lực cán đích nông thôn mới

Thứ Năm, 03/11/2016

Là một trong 5 xã đăng ký về đích nông thôn mới (NTM) năm 2016 của huyện Tam Đảo, bức tranh NTM Yên Dương đang hiện hữu từng ngày. Từ những chủ trương đúng đắn của Đảng ủy, chính quyền xã cùng sự đồng thuận, thống nhất cao của nhân dân, đến nay xã đã đạt 15/19 tiêu chí NTM.

Yên Dương là xã miền núi có diện tích tự nhiên 926,74 ha, dân số 6.323 nhân khẩu với 53% dân số là đồng bào dân tộc Sán Dìu, được chia thành 8 thôn dân cư, địa bàn phân tán rộng, trình độ dân trí còn thấp, người dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp dẫn tới thu nhập bình quân đầu người chưa cao so với mặt bằng chung của huyện. Mặt khác, xã có địa hình phức tạp nhiều đồi núi, giao thông nông thôn gặp nhiều khó khăn. Bước vào xây dựng NTM, xã mới đạt 4/19 tiêu chí là: Điện, bưu điện, hệ thống tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, an ninh trật tự, thế nhưng với cách làm sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân, Yên Dương đã và đang quyết tâm hoàn thành các tiêu chí theo đúng lộ trình.

Xác định để thực hiện thành công chương trình NTM, cần tập trung nguồn lực của cả hệ thống chính trị, vận động nhân dân cùng làm, Đảng ủy, chính quyền xã đã kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới từ xã đến thôn, nâng cao vai trò trách nhiệm của từng thành viên. Phân công thành viên BCĐ thường xuyên bám sát cơ sở, lắng nghe những ý kiến, nguyện vọng của người dân, từ đó, có những điều chỉnh phù hợp với thực tế, giải quyết kịp thời các khó khăn trong quá trình xây dựng NTM. Đồng thời, xã tập trung tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân chung sức xây dựng NTM, bằng nhiều hình thức như: Họp dân, tuyên truyền tại các buổi sinh hoạt chi bộ, các đoàn thể; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã và các thôn dân cư để mọi người dân trong xã hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của chương trình xây dựng NTM. Tất cả những nội dung liên quan đến việc xây dựng NTM, xã đều công khai trước dân và đưa ra để nhân dân thống nhất; bảo đảm theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân đóng góp và dân hưởng lợi”. Nhờ vậy, trong hơn 5 năm xây dựng NTM, xã đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đông đảo tầng lớp nhân dân nhiệt tình tham gia. Trong 5 năm qua, chính quyền xã Yên Dương đã huy động được nguồn vốn do nhân dân đóng góp trên 1 tỷ đồng; hàng nghìn ngày công lao động; nhân dân tự nguyện hiến 6.000m2 đất làm đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi xã hội.

Có thể thấy, diện mạo NTM Yên Dương đã có nhiều đổi thay. Đáng kể nhất đó là toàn xã đã cứng hóa được 28km đường trục xã, thôn, ngõ, xóm (đạt 100%), cứng hóa 6km đường giao thông nội đồng (đạt 50%). Toàn xã có 4/4 trường học đạt chuẩn Quốc gia; 96,5% số gia đình có nhà ở đạt chuẩn; trên 91% lao động có việc làm thường xuyên. Hệ thống chính trị - xã hội vững mạnh, tình hình an ninh - trật tự xã hội được giữ vững...

Xác định tiêu chí thu nhập là một trong những tiêu chí khó thực hiện trong xây dựng NTM, UBND xã đã đưa ra nhiều giải pháp để thực hiện tiêu chí này, giúp người dân ổn định sản xuất, nâng cao thu nhập như: Khuyến khích người dân chuyên môn hóa sản xuất ở các lĩnh vực, mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, trong đó chú trọng nhân rộng mô hình chăn nuôi theo quy mô trang trại và mở rộng các diện tích trồng màu chuyên canh, luân canh trên đất ruộng. Nhờ vậy, thu nhập bình quân đầu người của xã liên tục tăng qua các năm, tính đến tháng 8/2016 thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 18 triệu đồng.

Riêng đối với tiêu chí xây dựng cơ sở vật chất văn hóa bao gồm xây dựng nhà văn hóa, sân vận động, nhà tập luyện thể dục thể thao, hàng rào thuộc hạng mục Trung tâm văn hóa xã, xã đã hoàn thành hồ sơ, thủ tục giấy tờ, tiến hành họp dân thành lập Ban Giải phóng mặt bằng, Ban Giám sát cộng đồng và đang tiến hành san lấp mặt bằng.

Đồng chí Khổng Minh Hoạch, Chủ tịch UBND xã Yên Dương cho biết: “Là xã nghèo, có điểm xuất phát xây dựng NTM thấp so với các xã trong huyện, vì vậy để về đích đúng hẹn, ngay từ đầu năm, Đảng ủy, chính quyền xã đã xây dựng lộ trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể cho từng tiêu chí chưa đạt. Bên cạnh đó, chỉ đạo MTTQ, đoàn thể và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò, đẩy mạnh vận động nhân dân đóng góp tiền của, ngày công lao động, hiến đất và tích cực tham gia phong trào thi đua xây dựng NTM; tập trung tháo gỡ khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; thường xuyên giám sát, đôn đốc, kiểm tra đơn vị thi công liên tục, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng công trình”.

Tin rằng với những nỗ lực, nhất trí đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân chung sức xây dựng NTM, Yên Dương sẽ về đích đúng hẹn.

Thu Nhàn


TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: