Kinh Tế

Phấn đấu hoàn thành tiêu chí đảm bảo chất lượng nhưng không chạy theo phong trào trong xây dựng NTM

Thứ Tư, 02/11/2016

 

Đó là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì tại hội nghị họp Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh mở rộng. Theo đồng chí Nguyễn Văn Trì, đến tháng 12/2016, các xã đăng ký đạt chuẩn NTM phải cơ bản hoàn thành các tiêu chí nhưng vẫn đảm bảo chất lượng các công trình, không chạy theo phong trào.

Trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, ngay từ đầu năm 2016, BCĐ xây dựng NTM các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã kiện toàn, nâng cao năng lực BCĐ và bộ phận giúp việc; phân công, phân cấp trách nhiệm cụ thể cho tổ chức, cá nhân. Tỉnh tập trung chỉ đạo các sở, ngành rà soát các chính sách đã ban hành, qua đó kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Cụ thể, ngày 21/7/2016, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 25 về cơ chế hỗ trợ phát triển giao thông nông thôn (GTNT) trên địa bàn tỉnh với mức hỗ trợ 40% (phần móng, mặt đường các tuyến đường GTNT trục xã do UBND cấp xã quản lý) đối với xã đồng bằng (tương ứng 520 triệu đồng/km); 50% đối với xã trung du (tương ứng 650 triệu đồng/km); 60% đối với các xã miền núi (tương ứng 780 triệu đồng/km)…Bên cạnh đó, ngân sách tỉnh bố trí gần 700 tỷ đồng cho các xã xây dựng NTM…qua đó, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo động lực cho các xã đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM.

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT, tính đến ngày 26/10/2016, ngoài xã Đại Đồng (Vĩnh Tường) chỉ đạt 11 tiêu chí, còn lại 23 xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2016 và 4 xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2015 chuyển sang đều đạt 13 tiêu chí trở lên. Trong đó, có 28 xã đạt 8 tiêu chí (Quy hoạch, Điện, Bưu điện, Nhà ở dân cư, Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, Hình thức tổ chức sản xuất, Giáo dục, An ninh trật tự xã hội); 8 xã đạt tiêu chí Giao thông; 25 xã đạt tiêu chí Thủy lợi, hộ nghèo; 21 xã đạt tiêu chí Trường học; 3 xã đạt tiêu chí cơ sơ vật chất văn hóa; 5 xã đạt tiêu chí chợ; 24 xã đạt tiêu chí thu nhập; 19 xã đạt tiêu chí Y tế; 23 xã đạt tiêu chí Văn hóa, Hệ thống tổ chức chính trị; 8 xã đạt tiêu chí Môi trường.

Ông Bùi Trung Đường, Phó Chủ tịch UBND xã Bá Hiến (Bình Xuyên) cho biết: Với phương châm “Lấy người dân tuyên truyền vận động người dân” và sự hỗ trợ của các cấp, thời gian qua, xã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân lương- giáo đoàn kết, chung sức, đồng lòng xây dựng NTM gắn với “Dân vận khéo”; huy động tối đa nguồn lực trong dân trên cơ sở công khai, minh bạch, dân chủ, có sự bàn bạc thống nhất của nhân dân…Qua đó, tạo sự đồng thuận, hưởng ứng, ủng hộ, tham gia đóng góp tiền, hiến đất, ngày công lao động của nhân dân…để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội ở địa phương. Đến thời điểm này, xã đạt 15/19 tiêu chí và quyết tâm hoàn thành 4 tiêu chí: Giao thông, Trường học, Cơ sở vật chất văn hóa, Môi trường vào cuối tháng 11/2016.

Theo ông Bùi Hồng Đô, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, với phương châm “Tập trung huy động tối đa nguồn lực cho xây dựng NTM”, đến nay, các xã đăng ký đạt chuẩn NTM đã cứng hóa được gần 15km đường trục xã; gần 40km đường trục thôn; gần 12km đường ngõ, xóm và hơn 84km đường trục chính nội đồng; 15 xã được đầu tư kiên cố hóa kênh mương. Các trường: mầm non Bông Sen, xã Bá Hiến (Bình Xuyên); mầm non và THCS Nguyễn Trãi xã Tam Quan (Tam Đảo) cải tạo xong cơ sở vật chất, đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận; 43 nhà văn hóa thôn được xây mới, cải tạo đạt chuẩn;11 trạm y tế xã hoàn thành cải tạo, nâng cấp và 58 nghĩa trang được xây dựng đạt chuẩn...

Có thể thấy, với quyết tâm cao và huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc, các xã đăng ký đạt chuẩn NTM đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng các hạng mục công trình để về đích đúng cam kết, lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong xây dựng NTM, thời điểm này, nhiều tiêu chí có số lượng xã chưa đạt chuẩn rất cao như: Cơ sở vật chất văn hóa có đến 25 xã chưa đạt; môi trường, giao thông cũng có 20 xã chưa đạt. Tiến độ thực hiện và hoàn thành tiêu chí rất chậm, bình quân mới đạt 15 tiêu chí/xã (chiếm 78,9%).

Anh Bùi Văn Cơ, Chủ tịch UBND xã Đại Đồng (Vĩnh Tường) cho biết: Tính hết tháng 10/2016, xã mới đạt 11/19 tiêu chí. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tiến độ triển khai, thực hiện các tiêu chí NTM chậm là do tháng 3/2016, địa phương mới được tỉnh chọn bổ sung vào danh sách đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2016; bên cạnh đó, trình tự thủ tục pháp lý thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng để xây dựng các thiết kế văn hóa mất rất nhiều thời gian, ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thi công các công trình.

Lý giải về tiến độ xây dựng NTM chậm, ông Bùi Hồng Đô, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT cho rằng, hầu hết các xã đều gặp khó khăn về vốn đối ứng, việc huy động nguồn lực trong dân còn hạn chế, phần lớn trông chờ nguồn thu từ bán đấu giá quyền sử dụng đất. Trong khi đó, nguồn vốn ngân sách năm 2016 được phân bố chưa kịp thời. Cụ thể, 2 huyện: Sông Lô, Tam Đảo mới hoàn thành phân bổ vốn trong tháng 10; còn huyện Lập Thạch chưa phân bổ xong. Mặt khác, phần lớn các dự án đều phải thực hiện theo các quy định của Luật Đấu thầu năm 2013, có nghĩa các gói thầu có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên phải tổ chức đấu thầu, nên các xã mất khá nhiều thời gian để thực hiện các thủ tục. Các dự án kiên cố hóa kênh loại III, năm 2016, UBND tỉnh mới bố trí kinh phí khoảng 42% dự toán được duyệt, trong khi đó theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ chỉ được phép thi công theo tiến độ bố trí vốn để tránh nợ đọng xây dựng cơ bản. Một nguyên nhân nữa, quy định tiêu chí Văn hóa của các xã đạt chuẩn phải có 70% số thôn, bản, làng trở lên đạt danh hiệu “Thôn, bản, làng văn hóa” 5 năm liền, tiêu chí này rất khó thực hiện, nhất là đối với một số xã miền núi điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn…

Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM, Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM tỉnh yêu cầu các sở, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện từ nay đến cuối năm chỉ đạo quyết liệt, sâu sát cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí NTM theo lĩnh vực phụ trách. Tập trung giải quyết dứt điểm công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Bố trí nguồn lực theo cơ chế hỗ trợ của tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí chưa đạt. Theo đó, các cấp, ngành, địa phương đã tập trung vào cuộc. Theo ông Hoàng Văn Minh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông và Vận tải, sở sớm ban hành thiết kế mẫu đường GTNT theo văn bản của UBND tỉnh để các xã, huyện thống nhất thực hiện; phối hợp với các thành viên BCĐ tỉnh phụ trách xã, các sở, ngành, cấp huyện kiểm tra, đôn đốc hướng dẫn các xã đẩy nhanh tiến độ cứng hóa các tuyến đường giao thông…

Đối với tiêu chí Văn hóa, Sở Văn hóa Thể thao& Du lịch phối hợp với UBND các huyện, thị xã: Tam Đảo, Tam Dương, Phúc Yên rà soát, đánh giá cụ thể mức độ đạt chuẩn tiêu chí, trên cơ sở đó tham mưu, đề xuất với tỉnh những giải pháp cụ thể đối với những xã khó có khả năng đạt chuẩn theo quy định như xã Đại Đình (chưa có thôn nào trên 15 thôn đạt danh hiệu "thôn văn hóa" 5 năm liên tục; xã Đạo Trù (1/13 thôn đạt danh hiệu “thôn văn hóa” 5 năm liên tục; xã Ngọc Thanh (21/21 thôn chưa đạt danh hiệu thôn văn hóa 5 năm liên tục)…

Tin tưởng rằng, với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, các cấp, ngành và quyết tâm cao của các địa phương, hết năm 2016, Vĩnh Phúc có ít nhất 20 xã đạt chuẩn NTM, góp phần sớm đưa tỉnh hoàn thành chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM.

Mai Liên


TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: