Kinh Tế

Huyện Sông Lô: Trên 7.000 hộ nông dân đăng ký danh hiệu SXKD giỏi

Thứ Tư, 13/08/2014

Theo Báo cáo của Hội Nông dân huyện Sông Lô, từ đầu năm đến nay đã có 7.180 hộ hội viên đăng ký thi đua và phấn đấu đạt danh hiệu SXKD giỏi. Thời gian qua, để động viên hỗ trợ hội viên nông dân nâng cao hiệu quả SXKD, phát triển kinh tế, XĐGN, các cấp hội nông dân trong huyện đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Từ đầu năm đến nay, hội nông dân huyện và các cấp hội cơ sở đã tổ chức được 76 lớp tập huấn chuyển giao KHKT về trồng trọt, chăn nuôi, sử dụng thuốc BVTV, phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi... thu hút trên 5.200 lượt hội viên nông dân tham gia. Bên cạnh đó, để tạo nguồn vốn đầu tư sản xuất cho nông dân, Hội Nông dân huyện đã chỉ đạo các cấp hội tiếp tục triển khai việc giải ngân hỗ trợ hội viên nông dân vay vốn từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân. Đến nay, tổng nguồn vốn cho vay từ quỹ hỗ trợ nông dân đã triển khai trên địa bàn huyện đạt gần 5 tỷ đồng với trên 170 hộ được vay vốn, 100% số hội viên vay vốn đều sử dụng nguồn vốn đúng mục đích và bước đầu phát huy hiệu quả. Hội nông dân các cấp cũng đã phối hợp với ngân hàng CSXH huyện ủy thác cho trên 4.800 hội viên vay vốn với số vốn đạt hơn 94 tỷ đồng. Đăng ký mua 152 tấn phân bón trả chậm cấp cho hội viên nông dân với tổng giá trị trên 800 triệu đồng.

Phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi đã góp phần thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả, nổi bật là các mô hình chăn nuôi trang trại tổng hợp ở các xã: Lãng Công, Bạch Lưu, Tứ Yên, Đức Bác, Hải Lựu, Đồng Thịnh, Đồng Quế...đã đem lại thu nhập cao cho nhiều hộ nông dân.

Ngô Tuấn Anh


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: