Kinh Tế

Huyện Sông Lô: Quyết liệt phòng trừ sâu bệnh hại lúa vụ mùa

Thứ Ba, 12/08/2014

Vụ mùa năm 2014, huyện Sông Lô gieo cấy được gần 2.500ha lúa. Hiện nay, trà lúa mùa đang ở giai đoạn đứng cái-làm đòng, lúa sinh trưởng, phát triển tốt. Tuy nhiên, do thời gian gối vụ giữa vụ chiêm xuân và vụ mùa cộng với điều kiện thời tiết mưa, nắng, nóng xen kẽ đã tạo điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh tích luỹ và gia tăng mật độ, nhất là sâu đục thân hai chấm.

 

Nông dân các địa phương trên địa bàn tỉnh đang tập trung cao điểm phòng trừ sâu bệnh hại lúa vụ mùa 2014.

Qua kết quả kiểm tra thực tế tại đồng ruộng cho thấy, sâu đục thân 2 chấm: Trưởng thành, trứng lứa 4 đang ra rộ với mật độ phổ biến 0,3 ổ/m2, nơi cao từ 5-7 ổ trứng, trưởng thành/m2 tập trung ở các xã: Yên Thạch, Tứ Yên, Đồng Thịnh, Tân Lập, Nhạo Sơn, Đồng Quế, Như Thụy, Tam Sơn...Rầy nâu tuổi 4, 5 và trưởng thành gây hại, mật độ phổ biến từ 10-15 con/m2, nơi cao 50-70 con/m2 tập trung ở các xã: Nhạo Sơn, Tân Lập, Phương Khoan... Sâu cuốn lá nhỏ lứa 5: sâu non tuổi nhỏ đang rộ và gây hại, diện cục bộ, mật độ phổ biến 1-2 con/m2, nơi cao 10-12 con/m2 (dải đều cục bộ ở nhiều xã). Bệnh khô vằn bắt đầu phát sinh, phát triển và gây hại, tỷ lệ % dảnh hại phổ biến 0,5-1%, nơi cao 8-10%. Chuột gây hại cục bộ ở ven làng, đồi gò, gần đường đi, ao hồ, bờ cao... tỷ lệ dảnh hại phổ biến 1 - 4%.

Theo thông báo cao điểm sâu, bệnh hại lúa vụ mùa (từ 5/8-30/8/2014) của Trạm Bảo vệ thực vật huyện Sông Lô, đối với sâu đục thân thì bướm, trứng tiếp tục ra rải rác đến ngày 20/8. Sâu non tiếp tục gây dảnh héo hoặc bông bạc trên ruộng từ ngày 10/8 - 25/8, tỷ lệ hại phổ biến từ 1-3%, nơi cao 10-20% nếu không tổ chức phòng trừ kịp thời; dự kiến diện tích nhiễm từ 800 - 850 ha, diện tích cần phòng trừ 700 ha. Các xã: Tân Lập, Như Thụy, Tứ Yên, Yên Thạch, Đồng Thịnh, Cao Phong, Nhạo Sơn, Đồng Quế, Tam Sơn,... cần chú ý theo dõi phòng trừ. Sâu non cuốn lá nhỏ lứa 5 tiếp tục hại gia tăng đến giữa tháng 8, sâu non lứa 6 ra rộ giữa đến cuối tháng 8, hại cục bộ trên lúa sớm làm đòng đến trỗ với mật độ cao 20-40 con/m2, cục bộ trên 40 con/m; dự kiến diện tích nhiễm 150 -170 ha, diện tích cần phòng trừ 100 ha. Rầy lứa 5 tiếp tục gây hại cục bộ trên trà lúa sớm với mật độ 300 - 500 con/m2, nơi cao 1000 - 1500 con/m2. Rầy cám lứa 6 rộ từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9, hại trên lúa mùa sớm chín sữa đến chắc xanh, mật độ phổ biến 500 - 1000 con/m2, nơi cao 2000 - 3000 con/m2, cục bộ trên vạn con/m2, có thể gây cháy rầy đầu đến giữa tháng 9 tập trung ở các xã Nhân Đạo, Đôn Nhân, Nhạo Sơn, Hải Lựu, Đồng Thịnh, Đức Bác... diện tích nhiễm rầy khoảng từ 100 -150 ha, diện tích cần phòng trừ 80-100 ha. Bệnh khô vằn tiếp tục phát sinh, gây hại trên lúa mùa từ nay đến cuối vụ, nhất là ở những ruộng cấy dày, bón nhiều đạm, bón không cân đối; ruộng trũng bị đổ sau các trận mưa; dự kiến diện tích nhiễm từ 400 - 500 ha, diện trích cần phòng trừ từ 300 - 350 ha...

Để chủ động phòng trừ dịch hại, đảm bảo an toàn cho sản xuất vụ mùa 2014, Trạm Bảo vệ thực vật huyện đã phối hợp với Phòng NN&PTNT huyện tham mưu cho UBND huyện ban hành chỉ thị về việc tập trung chỉ đạo phòng trừ sâu đục thân 2 chấm hại lúa mùa. Theo đó, các cấp, ngành từ huyện đến cơ sở đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về diễn biến sâu bệnh hại lúa vụ mùa, quy mô và mức độ gây hại để người dân hiểu rõ và chủ động các biện pháp phòng trừ kịp thời, tránh tư tưởng chủ quan, thờ ơ. UBND các xã, thị trấn chỉ đạo, tổ chức đợt phòng trừ sâu dục thân 2 chấm trên các diện tích bị nhiễm sâu bệnh khi tới ngưỡng theo hướng dẫn. Tập trung cao điểm phòng trừ từ ngày 6/8- 20/8; áp dụng tổng hợp các biện pháp trong chỉ đạo phòng trừ: ngắt ổ trứng, vợt trưởng thành, sử dụng thuốc BVTV đặc hiệu (thuốc rắc và thuốc phun), tiến hành phun kép 2 lần ở những nơi có mật độ sâu cao (lần 1 cách lần 2 từ 5-7 ngày ) để đảm bảo hiệu quả phòng trừ. Phân công cán bộ bám sát cơ sở, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo nhân dân phòng trừ đảm bảo hiệu quả.

Trạm Bảo vệ thực vật huyện đã tổ chức hội nghị triển khai cao điểm sâu bệnh hại lúa vụ mùa tới cán bộ NN&PTNT các xã, thị trấn; phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức các lớp tập huấn cho bà con nông dân nằm trong vùng có diện tích sâu bệnh nặng; đồng thời huy động các tổ chức chính trị, đoàn thể tập trung vào cuộc phòng trừ quyết liệt cao điểm sâu bệnh hại lúa vụ mùa. Đối với sâu đục thân cần theo dõi chặt chẽ thời gian rộ của trưởng thành lứa 4 để chủ động phòng trừ kịp thời bằng các loại thuốc đặc trị (khi mật độ tới ngưỡng) như: Basitox, Vibasu,Vibam,... rắc trong cao điểm bướm rộ. Thời gian rắc thuốc tập trung từ mùng 5-12/8 trên diện tích lúa gieo mạ trước ngày mùng 8/6 tập trung dải đều ở các xã: Cao Phong, Tứ Yên, Đồng Thịnh, Như Thụy, Yên Thạch, Tân Lập, Nhạo Sơn, Tam Sơn, Đồng Quế,...). Việc rắc thuốc bắt buộc ruộng lúa phải có nước từ 2-7 cm, hiệu lực của thuốc mới có tác dụng. Trong thời gian sâu non nở rộ (sau cao điểm bướm rộ 5-7 ngày) tiến hành phun các loại thuốc đặc trị như: Patox95SP, Virtako, Regent, Tango, ...đặc biệt những ruộng xuất hiện ổ trứng cao trước khi phun thuốc bà con nông dân nên ngắt hết ổ trứng rồi mới tiến hành phun để đảm bảo hiệu quả phòng trừ. Đối với Rầy nâu, rầy lưng trắng khi mật độ đạt trên ngưỡng 1500 con/m2; bọ xít dài trên 6 con/m2 tiến hành phun bằng các loại thuốc đặc hiệu như: Nibass, Actara, Acsara, Actado, Midan, Bassa, Dibasa, Nitox…Đối với bệnh khô vằn dùng các loại thuốc Validacin, Farmer Til, Levil, Valida, Jinggangmeisu,…khi tỷ lệ bệnh trên 20% dảnh hại. Đồng thời phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền về cao điểm sâu, bệnh hại lúa vụ mùa, qua đó giúp nông dân nắm bắt và có biện pháp phòng trừ kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra, góp phần cho sản xuất vụ mùa 2014 trên địa bàn huyện giành thắng lợi.

Bài, ảnh Mai Liên


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: