Kinh Tế

Thành phố Vĩnh Yên đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ

Thứ Ba, 12/08/2014

6 tháng đầu năm 2014, thành phố Vĩnh Yên xem xét ra quyết định giao đất ở cho trên 200 trường hợp, ban hành 252 quyết định giao đất dịch vụ cho 544 hộ dân ở phường Liên Bảo; cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho 822 trường hợp, trong đó, 37 trường hợp đất thổ cư cũ. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện tốt thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, trong 6 tháng đầu năm 2014 đã thẩm định hồ sơ chuyển thuế 764 trường hợp, thẩm định hồ sơ cho phép tách thửa, hợp thửa 106 trường hợp…

Để đạt được kết quả đó, ngay từ đầu năm, UBND thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, chỉ đạo Phòng Tài nguyên - Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất và UBND các phường, xã tập trung thực hiện việc lập hồ sơ, xét duyệt, xử lý dứt điểm đối với các trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn để phát hiện và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tại các phường, xã

Thành phố tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn nhiệp vụ của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức Phòng Tài nguyên - Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, cán bộ địa chính các phường, xã đảm bảo năng lực thực hiện nhiệm vụ, kiểm tra làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu đối với những đơn vị không hoàn thành kế hoạch; xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ gây phiền hà, sách nhiễu đối với tổ chức, cá nhân khi thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Để thực hiện có hiệu quả công tác cấp giấy Chứng nhận QSDĐ trong thời gian tới, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo, phòng ban chuyên môn, UBND các phường, xã kiểm tra, rà soát, thống kê các trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chủ động phối hợp với các thôn, tổ dân phố nắm chắc tình hình, những khó khăn, vướng mắc để kịp thời giải quyết theo thẩm quyền, nâng cao vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân hiểu rõ về quyền lợi, nghĩa vụ của người sử dụng đất, thực hiện việc kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chấp hành đầy đủ nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định; phối hợp với chính quyền các cấp giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai ngay từ cơ sở.

Nguyệt Ánh- Đài TT_TH Vĩnh YênTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: