Kinh Tế

Khuyến nông huyện chung sức xây dựng Nông thôn mới

Thứ Ba, 12/08/2014

Thực hiện chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện thời gian qua, Trạm khuyến nông huyện Tam Đảo đã có nhiều đóng góp quan trọng làm thay đổi diện mạo nông nghiệp, nông thôn và góp phần xây dựng nông thôn mới.

Tăng thu nhập, giảm hộ nghèo, áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất là các nhiệm vụ chính của Trạm nhưng đồng thời là những tiêu chí quan trọng trong quá trình xây dựng NTM. Với mục tiêu mục tiêu này những năm qua, Trạm khuyến nông huyện đã và đang chú trọng xây dựng nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp tại các địa phương. Thành công nổi bật của Khuyến nông Tam Đảo là đã làm thay đổi một cách cơ bản tập quán sản xuất lạc hậu theo kiểu tự túc, tự cấp sang sản xuất hàng hoá, góp phần chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng trên địa bàn. Hiện nay nhiều cây trồng cho năng suất và giá trị cao đã có mặt ở nhiều cánh đồng, những vùng sản xuất chuyên canh cây nông nghiệp hàng hóa như Su Su, rau xanh đã phát huy tác dụng đáng kể đến cuộc sống của nhân dân, kể cả loại cây trồng chủ lực như cây lúa cũng được Trạm triển khai đưa vào sản xuất nhiều giống lúa có chất lượng cao phù hợp với đồng đất địa phương. Từ thực tế của một huyện du lịch, các sản phẩm nông nghiệp phục vụ nhu cầu của du khách đang là vấn đề cấp thiết, năm 2014 Trạm đã nghiên cứu và đưa vào thực nghiệm mô hình trồng 1000 cây ba kích tại xã Đại Đình, và trồng rau, hoa trong nhà kính tại thị trấn Tam Đảo...

Bên cạnh việc xây dựng các mô hình trồng trọt, việc đưa giống vật nuôi mới vào sản xuất như: Nuôi bò lai, bò sữa, chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng an toàn sinh học, nuôi thú đặc sản phục vụ du khách… cũng được Khuyến nông Tam Đảo đặc biệt quan tâm và khuyến khích bà con nông dân đưa vào sản xuất. Hiện nay Trạm Khuyến nông huyện đang tiến hành thực hiện chương trình xây dựng 1 dòng gà đặc trưng cho huyện Tam Đảo trong đó chọn dòng gà bố chuẩn lai với dòng gà mẹ lương phượng để tạo ra con lai là thương hiệu gà núi Tam Đảo.

Cùng với việc xây dựng các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm, Khuyến nông Tam Đảo còn xây dựng nhiều mô hình nuôi trồng thuỷ sản như: nuôi cá tầm trong lồng, trong bể, cá diêu hồng, cá nheo mỹ… Qua quá trình triển khai cho thấy các mô hình này đã đem lại hiệu quả rõ rệt, được nhiều hộ nông dân học tập làm theo và đem lại thu nhập khá cao. Ngoài ra các hoạt động tập huấn tuyên truyền, phổ biến kiến thức KHKT, những giống cây con mới, những cách làm hay và sáng tao, các hoạt động thăm quan học hỏi các mô hình kinh tế tại các địa phương khác, nhằm giúp nông dân tiếp thu kiến thức, kỹ năng mới áp dụng vào sản xuất kinh doanh có hiệu quả đã được Trạm triển khai hiệu quả.

Bồ Lý là 1 trong những địa phương thành công "bứt phá" trong quá trình xây dựng NTM. Thành công này, có 1 phần không nhỏ là chính quyền địa phương đã áp dụng hiệu quả các chương trình khuyến nông với cách làm “Mỗi thôn một nông sản chủ lực”. Trong đó, cây na dai được trồng ở các thôn Ngọc Thụ, Trại Mái, Đồng Bụt; Tại các thôn Yên Hoà, Cầu Trang, Bồ Ngoài phát triển thành vùng chuyên trồng dâu nuôi tằm và trồng cỏ voi nuôi bò sữa với diện tích 30 ha; Đồng Cà gieo trồng cà ghém với diện tích khoảng 6ha. Các cây trồng này đã phát huy được thế mạnh đồng đất của từng địa phương, từ đó mang lại thu nhập cao cho nhân dân.

Với những đóng góp tích cực trên, Trạm Khuyến nông Tam Đảo đã góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện năm 2013 xuống còn 9,29%, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Đây cũng là vấn đề quan trọng, cốt lõi nhất, nó thể hiện mục đích cuối cùng của phong trào xây dựng nông thôn mới là làm cho người nông dân thoát cảnh đói nghèo, vươn lên làm giàu, có cuộc sống tốt hơn về vật chất, tinh thần.

Để tiếp tục chung sức xây dựng NTM, trong những năm tiếp theo, Đồng chí Bùi Văn Cầu – Trạm trưởng trạm khuyến nông cho biết: "Để phát huy hơn nữa vai trò của khuyến nông trong phong trào xây dựng nông thôn mới, trong thời gian tới Trạm Khuyến nông huyện Tam Đảo sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn bà con nông dân trên đại bàn áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, các giống cây trồng vật nuôi có năng xuất và giá trị vào sản xuất; Tiếp tục nghiên cứu đầu tư xây dựng các mô hình có trọng tâm, trọng điểm, gắn với lợi thế và định hướng phát triển kinh tế của địa phương, nhân nhanh những mô hình có hiệu quả để tạo sự đột phá trong sản xuất hàng hoá. Về nhiệm vụ trước mắt Trạm khuyến nông Trạm khuyến nông tham mưu cho HU – UBND thực hiện xây dựng dự án chăn nuôi bò sữa và đàn bò thịt huyện Tam Đảo giai đoạn 2015 – 2020, khi dự án này được phê duyệt sẽ là 1 tín hiệu đáng mừng đối với bà con nông dân trên địa bàn huyện để phát triển kinh tế; Bên cạnh đó cũng triển khai mô hình trồng cây dược liệu và trồng cà chua ghép trên gốc cà tím”....

Với các chương trình và bước đi cụ thể như vậy có thể kẳng định rằng, Khuyến nông Tam Đảo đã và đang nỗ lực giúp cho bà con nông dân trên địa bàn tăng thu nhập và tiến tới hoàn thành chương trình xây dựng NTM.

Thanh Thủy

Đài TT Tam ĐảoTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: