Kinh Tế

Tăng cường công tác thanh, kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp

Thứ Ba, 12/08/2014

Năm 2014, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc được Tổng cục Thuế giao nhiệm vụ và kế hoạch thanh tra thuế đối với 94 doanh nghiệp (DN). Trong đó, thanh tra thuế theo phương pháp phân tích rủi ro là 91 DN, theo chuyên đề là 3 DN). Ngay từ đầu năm 2014, trên cơ sở kế hoạch được giao, Cục Thuế tỉnh đã triển khai rà soát và ban hành Quyết định giao kế hoạch thanh, kiểm tra cho các phòng, ban và các Chi cục Thuế.

Theo đó, công tác thanh tra đã tập trung vào các DN lớn, DN đầu tư nước ngoài nhiều năm chưa được thanh, kiểm tra; thanh tra chuyên đề các DN có dấu hiệu chuyển giá, các DN có ưu đãi miễn, giảm thuế và các DN ngoài quốc doanh có rủi ro cao về thuế... Đến nay, công tác kiểm tra thuế được các phòng, ban, các Chi cục Thuế hoàn thành, đạt tỷ lệ 100% số hồ sơ khai thuế và tiến hành kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế khoảng trên 13% số DN quản lý đang hoạt động. Hiện nay, toàn ngành Thuế Vĩnh Phúc đã hoàn thành thanh tra thuế đối với 4 DN còn dở dang được chuyển tiếp từ năm 2013; đồng thời tiến hành thanh tra hơn 30 DN. Kết quả xử lý truy thu và xử lý vi phạm qua thanh tra đến nay đạt trên 215,3 tỷ đồng. Số tiền thuế truy thu và phạt kiến nghị truy thu của các cuộc thanh tra đã nộp vào NSNN là gần 210 tỷ đồng (đạt trên 95% so với số tiền thuế phải truy thu và xử phạt).

Từ nay đến hết năm 2014, Cục Thuế tỉnh tiếp tục tăng cường công tác thanh, kiểm tra thuế đối với các DN. Đồng thời đẩy mạnh việc bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ thanh tra thuế nâng cao chất lượng, hiệu quả khả năng thu thập, phân tích thông tin, đánh giá rủi ro; đảm bảo đối tượng thanh tra, nội dung thanh tra được xác định chính xác ngay từ khâu xây dựng kế hoạch. Tăng cường các biện pháp chống thất thu ngân sách, đặc biệt ở một số khu vực mà kết quả thu còn đạt thấp so với tiềm năng, lấy công tác thanh tra làm nòng cốt, trên cơ sở công tác phân tích dữ liệu về thuế để đề ra các biện pháp chống thất thu hiệu quả và có trọng tâm. Tập trung lực lượng, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra người nộp thuế theo kế hoạch đã đề ra; phối hợp tốt với các đoàn thanh tra theo đúng chỉ đạo của Tổng Cục thuế và UBND tỉnh trong năm 2014.

Việt SơnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: