Kinh Tế

Sông Lô: Thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt 81% dự toán năm 2014

Thứ Tư, 09/07/2014

Năm 2014, Chi cục Thuế huyện Sông Lô được Cục Thuế giao nhiệm vụ thu ngân sách 21,4 tỷ đồng (tăng 10% so với năm 2013). Tính đến ngày 30/6/2014, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện được 17 tỷ đồng (đạt 81% dự toán năm). Trong đó, có 3 khoản thu tăng cao là: Thuế ngoài quốc doanh tăng 43%, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tăng 40%; thuế thu cố định tại các xã tăng 79% so với cùng kỳ năm ngoái.

Để số thu ngân sách vượt mức 21,4 tỷ đồng trong năm 2014, Chi cục Thuế huyện Sông Lô đang tăng cường đôn đốc thu nợ từ các doanh nghiệp xây dựng cơ bản, doanh nghiệp khai thác đá, cát sỏi cũng như đôn đốc, rà soát lại các hộ kinh doanh trên địa bàn. Bên cạnh đó, huyện tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung đẩy mạnh công tác thu, quản lý chặt chẽ nguồn thu thuế từ các hoạt động kinh doanh tại địa phương.

Hồng Chung


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: