Kinh Tế

Nhân dân đóng góp 25 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Thứ Ba, 08/07/2014

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, nhân dân huyện Tam Dương tích cực đóng góp nhân lực, vật tư, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, hiến đất làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng. Đến nay, 100% đường trục chính xã, liên xã trên toàn huyện đã được cứng hoá (88,6 km); 75,8 km trục chính thôn, xóm được cứng hoá (đạt 93,41%), 21,7 km đường giao thông nội đồng được cứng hoá (đạt 20,86%). Toàn huyện có 106/134 thôn đã xây dựng nhà văn hoá, 5/12 xã có Trung tâm văn hoá, 3 xã là Vân Hội, Hợp Thịnh, Đạo Tú đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định, các xã còn lại đạt từ 5 đến 12 tiêu chí. Tổng nguồn lực nhân dân đóng góp xây dựng nông thôn mới của huyện tính đến nay là 25 tỷ đồng ( chiếm 6,1%), các tổ chức doanh nghiệp đóng góp 4 tỷ đồng (chiếm 0,9%).

Lê Mơ


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: