Kinh Tế

Thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp đạt trên 290 triệu đồng

Thứ Ba, 08/07/2014

Từ đầu năm đến nay, Sở TN&MT đã tiếp nhận mới 9 báo cáo đánh giá tác động môi trường; tiến hành thẩm định 5 hồ sơ về việc thực hiện các công trình, biện pháp BVMT của các đơn vị, tổ chức trên địa bàn. Cùng với đó, Sở tiếp nhận 74 báo cáo định kỳ về công tác BVMT của các doanh nghiệp; 49 hồ sơ và tiến hành thẩm định, cấp sở đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại cho 34 đơn vị; thẩm định 1 hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu; giải quyết xong 7 hồ sơ xin tiêu hủy phế liệu trong đó sở đã tổ chức giám sát 6 đợt tiêu hủy. Chỉ đạo các phòng, ban chức năng tăng cường phối hợp với Phòng TN&MT các huyện, thành, thị trên địa bàn lập danh sách các cán bộ, chuyên viên và đại diện các cơ sở sản xuất đăng ký tham gia tập huấn về thu phí BVMT đối với nước thải. Các đơn vị chức năng trực thuộc sở tiến hành triển khai công tác lấy mẫu nước thải để xác định các đối tượng phải nộp phí nước thải công nghiệp theo quy định; phối hợp đôn đốc nhắc nhở các đơn vị sản xuất kinh doanh phát sinh nước thải công nghiệp nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ nộp phí. Ước 6 tháng đầu năm 2014, phí BVMT đối với nước thải công nghiệp thu được khoảng trên 290 triệu đồng.

Việt SơnTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: