Kinh Tế

Nghỉ trước tuổi, tính lương hưu thế nào?

Thứ Sáu, 25/04/2014

Mẹ của ông Lưu Văn Tâm là công nhân, đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) được 32 năm 2 tháng và nghỉ hưu năm 49 tuổi, mức hưởng lương hưu 70%. Quyết định ghi “được nghỉ hưu để hưởng BHXH từ ngày 1/2/2014", nhưng mẹ ông chỉ được tính hưởng lương hưu từ tháng 3/2014. Ông Tâm hỏi, việc giải quyết chế độ cho mẹ của ông có đúng quy định không?

Ông Nguyễn Hùng Cường, Phó Trưởng ban Ban Thực hiện chính sách BHXH, BHXH Việt Nam trả lời ông Tâm như sau:

Đối tượng hưởng lương hưu

Theo quy định của pháp luật về BHXH hiện hành thì điều kiện hưởng lương hưu đối với người lao động gồm các trường hợp sau:

- Người lao động có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

- Người lao động có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên khi nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.

- Người lao động đã đóng BHXH đủ 20 năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu khi nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi trở lên hoặc người lao động (cả nam và nữ) có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Tính mức hưởng lương hưu

Mức lương hưu hàng tháng được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

Trường hợp người nghỉ hưu trước tuổi do bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì sau khi tính theo quy định này phải trừ đi 1% cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi.

Trường hợp ông Lưu Văn Tâm hỏi, do ông chưa nêu đầy đủ các dữ kiện nên không thể trả lời việc tính mức hưởng lương hưu 70% và thời điểm hưởng lương hưu mà cơ quan BHXH giải quyết là đúng hay không.

Căn cứ vào quy định nêu trên và quá trình tham gia đóng BHXH, ông Tâm có thể xem xét, đối chiếu hoặc xuất trình hồ sơ hưởng lương hưu của mẹ ông với cơ quan BHXH gần nơi ông cư trú để được giải thích cụ thể.

Lành mạnh thị trường tài chính để thúc đẩy kinh tế vĩ mô

Nỗ lực giải quyết những vấn đề trong hệ thống tài chính sẽ tạo những tiền đề quan trọng để giải quyết những điểm nghẽn của kinh tế vĩ mô.

Đây là nội dung được nêu ra tại buổi giới thiệu Báo cáo Tổng quan thị trường tài chính 2013 do Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia (NFSC) tổ chức ngày 24/4, tại Hà Nội.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Nâng cao hiệu lực hiệu quả chống buôn lậu, gian lận thương mại

Đây là tinh thần chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) kết luận Phiên họp đầu tiên Ban Chỉ đạo 389 đến các Bộ, ngành, địa phương… diễn ra mới đây tại Hà Nội. Ban Chỉ đạo 389 được thành lập theo Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ (thay thế Ban Chỉ đạo127), nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chống buôn lậu, đáp ứng yêu cầu tình hình hiện nay.

Công khai, minh bạch hoạt động kinh doanh điện, xăng dầu

Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng tại Chỉ thị số 11/CT-BCT ngày 22/4/2014 về việc tăng cường công khai, minh bạch đối với hoạt động kinh doanh điện, xăng dầu.

Làm sao để doanh nghiệp được ngân hàng tin cậy?

Đại diện các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong Câu lạc bộ Doanh nghiệp 2030, thuộc Saigon Times Club đã bày tỏ băn khoăn và được chia sẻ cách tiếp cận vốn vay của ngân hàng trong bàn tròn doanh nghiệp "Khó khăn vốn vay" được tổ chức ngày 24-4, tại trụ sở Saigon Times Group.

Quy định về thanh toán nợ tiền sử dụng đất

Năm 2007, ông Trần Quốc Bình (binhcb73@...) làm thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) và ghi nợ tiền sử dụng đất. Đến tháng 6/2007 ông Bình đã được cấp Giấy chứng nhận, trên đó có ghi "nợ tiền sử dụng đất". Nay ông Bình muốn thanh toán nợ tiền sử dụng đất thì được trả lời, tiền sử dụng đất tính theo giá đất tại thời điểm trả nợ và ông phải trả một lần. Ông Bình hỏi, ông được hướng dẫn như vậy có đúng quy định không?

Câu hỏi của ông Bình được luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Theo khoản 8, Điều 2 Nghị định số 120/2010/NĐ-CP bổ sung khoản 4 vào Điều 15 của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP về thời hạn tiền sử dụng đất và các khoản thu khác thì, hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 6, Điều 8 Nghị định này và hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư mà chưa có khả năng tài chính để nộp tiền sử dụng đất có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi "nợ tiền sử dụng đất" trên GCNQSDĐ sau khi có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc hồ sơ giao đất tái định cư.

Khi thanh toán nợ, người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo giá đất tại thời điểm cấp GCNQSDĐ và được trả nợ dần khi có khả năng về tài chính trong thời hạn tối đa là 5 năm; sau 5 năm mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo giá đất tại thời điểm trả nợ.

Đối với trường hợp đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1/3/2011 mà chưa thanh toán nợ thì nay được áp dụng quy định về thanh toán nợ tại Nghị định này; trong thời hạn tối đa là 5 năm kể từ ngày 1/3/2011, người sử dụng đất được thanh toán nợ tiền sử dụng đất theo giá đất tại thời điểm cấp GCNQSDĐ; sau 5 năm mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo giá đất do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm trả nợ.

Xác định tiền sử dụng đất theo thời điểm ghi nợ và trả nợ

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 2, khoản 3, Điều 8 Thông tư số 93/2011/TT-BTC, việc xử lý tồn tại về nộp tiền sử dụng đất được thực hiện như sau:

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 4, Điều 5 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/1/2006 của Chính phủ thì khi thanh toán nợ, hộ gia đình, cá nhân được thanh toán theo số tiền nợ đã ghi trên giấy chứng nhận.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ thì nay được áp dụng thanh toán nợ theo quy định tại khoản 8, Điều 2 Nghị định số 120/2010/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể:

- Trong thời hạn 5 năm kể từ ngày 1/3/2011 (ngày Nghị định số 120/2010/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) hộ gia đình, cá nhân đến Cơ quan thuế để kê khai và thanh toán nợ thì hộ gia đình, cá nhân được trả nợ theo giá đất tại thời điểm cấp GCNQSDĐ.

Việc xác định tiền sử dụng đất phải trả đối với diện tích trong hạn mức, diện tích ngoài hạn mức thực hiện theo quy định tại tiết a điểm 1.5 (1.5.2) khoản 1, Điều 1 Thông tư này.

- Trường hợp sau 5 năm, hộ gia đình, cá nhân mới thanh toán nợ hoặc trong thời hạn 5 năm mà chưa thanh toán hết nợ thì thực hiện việc thanh toán nợ theo như quy định tại điểm 2.1, khoản 2, Điều 7 Thông tư này.

Đề nghị ông Trần Quốc Bình đối chiếu cụ thể thời điểm ghi nợ tiền sử dụng đất khi ông được chuyển mục đích sử dụng đất, được cấp GCNQSDĐ và thời điểm ông đến cơ quan thuế để kê khai và thanh toán nợ với các quy định nêu trên, để rõ trường hợp của ông được trả nợ tiền sử dụng đất theo giá đất tại thời điểm cấp GCNQSDĐ, hay theo giá đất do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm trả nợ.

Cuối tuần (t/h)


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: