Kinh Tế

Giá lúa ổn định ở mức cao

Thứ Ba, 15/04/2014

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam: Giá lúa gạo trong quý I/2014 ổn định ở mức cao. Đầu tháng 3 giá giảm nhưng tăng lại sau khi các doanh nghiệp (DN) triển khai mua tạm trữ, tăng trung bình 300đ/kg và giảm nhẹ vào cuối tháng.

 

Giá lúa khô tại ruộng - lúa hạt dài giá thấp nhất là 4.750đ/kg và cao nhất là 5.950đ/kg, lúa thường giá thấp nhất là 4.450đ/kg và giá cao nhất là 5.525đ/kg. Giá lúa khô tại kho DN lúa hạt dài giá thấp nhất là 5.100đ/kg, cao nhất là 6.050đ/kg; lúa thường giá thấp nhất là 4.800đ/kg và giá cao nhất là 5.625đ/kg. Giá gạo thành phẩm xuất khẩu không bao tại mạn tàu loại 5% tấm giá tối thiểu là 7.800đ/kg, cao nhất là 8.100đ/kg, bình quân là 7.891đ/kg. X.L

Điện tử

(Theo Lao động)TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: