Kinh Tế

Thanh niên Vĩnh Sơn giúp nhau phát triển kinh tế

Thứ Hai, 14/04/2014

Trong những năm qua, các phong trào “Xung kích tình nguyện phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc”; “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” đã được Đoàn thanh niên xã Vĩnh Sơn (Vĩnh Tường) cụ thể hoá bằng các chương trình hoạt động sáng tạo, thiết thực và hiệu quả.

Để giúp ĐVTN phát triển kinh tế, BTV Đoàn xã Vĩnh Sơn đã đẩy mạnh tuyên truyền về chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi; khuyến khích động viên, giúp đỡ ĐVTN xây dựng các mô hình trang trại VAC, thành lập HTX, mô hình câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế giỏi, thanh niên giúp nhau làm kinh tế nhằm giúp ĐVTN có thu nhập cao trên chính mảnh đất quê hương mình. Từ đó đã có nhiều đoàn viên, hội viên thành lập doanh nghiệp và HTX tại địa phương.

Hiện nay, trong toàn xã có 4 mô hình thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế, những mô hình trên đã trở thành mô hình hiệu quả và bền vững trong việc phát triển kinh tế của thanh niên địa phương, thường xuyên giải quyết việc làm cho hơn 20 lao động với mức thu nhập từ 4 đến 6 triệu đồng/tháng.

BCH đoàn xã tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong ĐVTN về nội dung đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008 – 2015”; chú trọng hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho thanh niên nông thôn và bộ đội xuất ngũ trở về địa phương thông qua việc phối hợp với Trung tâm giới thiệu việc làm thanh niên tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức 2 hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động đi Nhật Bản, Đài Loan, Beralut tại xã cho hơn 80 đoàn viên, thanh niên.

Đoàn thanh niên xã đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức cho ĐVTN vay vốn giải quyết việc làm, đồng thời quản lý tốt nguồn vốn vay như vốn nước sạch vệ sinh môi trường; vốn xóa đói giảm nghèo; vốn giải quyết việc làm; vốn học sinh sinh viên… giúp các đoàn viên và hội viên phát triển kinh tế gia đình. Tính đến nay, số vốn do Đoàn thanh niên xã quản lý là trên 1 tỷ đồng giải quyết cho 150 hộ thanh niên vay vốn.

Bên cạnh đó, Đoàn thanh niên xã vận động ĐVTN tham gia có hiệu quả chương trình “Duy trì và phát huy nghề nuôi rắn cổ truyền tại địa phương”. Vừa qua, Hội LHTN xã Vĩnh Sơn đã thành lập và ra mắt “Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, chăn nuôi và chế biến rắn thanh niên Vĩnh Sơn”. Thông qua đó, giúp các hội viên tiếp cận được nguồn vốn vay của Liên minh HTX tỉnh để phát triển nghề chăn nuôi rắn mang lại việc làm và hiệu quả kinh tế cao.

Anh Hạ Trung Dũng, Chủ nhiệm Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, chăn nuôi và chế biến rắn thanh niên Vĩnh Sơn cho biết: HTX ra đời là mong muốn của đông đảo anh em đoàn viên trong xã, qua đó các xã viên có thể học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật của nhau. Hiện nay, HTX đã thu hút 20 xã viên tham gia với tổng số vốn hoạt động là 1 tỷ đồng. Mỗi năm HTX nuôi khoảng 15 đến 16 nghìn con rắn, xuất bán trên 10 vạn trứng, chế biến từ 50 đến 70 bình rượu rắn.

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương, BCH đoàn xã đã hướng dẫn các chi đoàn đăng ký đảm nhận ít nhất 1 phần tiêu chí xây dựng nông thôn mới, kết quả mỗi chi đoàn đã đăng ký đảm nhận 1 tuyến đường tự quản. Nhằm góp phần nâng cao sức khỏe, thể chất và đời sống văn hóa tinh thần cho ĐVTN, BTV đoàn xã đã chủ động phối hợp với Ban VHTT tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao như cầu lông, bóng bàn… thu hút đông đảo ĐVTN tích cực tham gia rèn luyện sức khỏe để phục vụ công tác, học tập và lao động, sản xuất tại địa phương.

Thu VânTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: