Kinh Tế

Gần 40 tỷ đồng cho vay hỗ trợ nhà ở xã hội

Thứ Hai, 14/04/2014

Đến hết 31-3-2014, dư nợ cho vay hỗ trợ nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh đạt 39,5 tỷ đồng, với 102 khách hàng. Trong đó, các tổ chức tín dụng đã cho vay hỗ trợ 15 tỷ đồng đối với doanh nghiệp; cho vay hỗ trợ 24,5 tỷ đồng đối với cá nhân. Các tổ chức tín dụng tích cực giải ngân khoản cho vay hỗ trợ nhà ở xã hội gồm: Ngân hàng thương mại cổ phần Vietcombank; Ngân hàng Đầu tư&phát triển… Năm 2014, lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở là 5%, giảm 1%/năm so với năm 2013. Thời gian cho vay hỗ trợ nhà ở xã hội tối thiểu là 10 năm và tối đa 5 năm đối với doanh nghiệp.

Hà Trần

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: