Kinh Tế

Tổng kết thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp

Thứ Sáu, 11/04/2014

Sáng 11-4-2014, BCĐ thực hiện thí điểm Bảo hiểm nông nghiệp tỉnh giai đoạn 2011-2013 tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013.

Thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp theo Quyết định số 315/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Vĩnh Phúc đã chọn 9 xã: Vĩnh Thịnh, Tuân Chính, Bình Dương (Vĩnh Tường); Quang Sơn, Thái Hòa, Đồng Ích (Lập Thạch); Kim Long, Hoàng Hoa, Hoàng Lâu (Tam Dương) tham gia bảo hiểm nông nghiệp cho vật nuôi gồm trâu, bò, bò sữa, lợn, gà. Sau 2 năm triển khai, với sự chỉ đạo quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở; sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan và đồng tình ủng hộ của các hộ chăn nuôi, đến nay, toàn tỉnh đã có gần 6.000 hộ tham gia, trong đó 5.092 hộ nghèo, chiếm 85,4%; 174 hộ cận nghèo chiếm 3%; 697 hộ không thuộc diện nghèo, cận nghèo chiếm 11,7% với 690 con bò sữa; 4.056 con trâu, bò; 4.255 con lợn nái, đực giống; 33.663 con lợn thịt; 57.830 con gà đẻ; 658.496 con gà thịt. Tổng giá trị bảo hiểm gần 446 tỷ đồng. Tổng số phí bảo hiểm gần 15 tỷ đồng, trong đó Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 13,8 tỷ đồng; các hộ tham gia bảo hiểm phải nộp 686 triệu đồng.

Công tác bồi thường chi trả cho các hộ bị thiệt hại được kịp thời, đúng quy định. Tính đến 31/12/2013, Công ty Bảo Việt Vĩnh Phúc đã chi trả bồi thường cho 153 hộ tham gia thí điểm bảo hiểm vật nuôi bị rủi ro với tổng số tiền 2,1 tỷ đồng, giúp các hộ chăn nuôi có điều kiện nhanh chóng tái đàn, khôi phục sản xuất.

Tại hội nghị, hầu hết các hộ tham gia thí điểm bảo hiểm vật nuôi cho rằng: Việc triển khai thí điểm Bảo hiểm nông nghiệp là chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước nhằm ổn định sản xuất và đời sống của nhân dân, đặc biệt là các hộ nghèo, cận nghèo góp phần đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ cho người chăn nuôi chủ động khắc phục và bù đắp thiệt hại kinh tế do thiên tai, dịch bệnh gây ra, thúc đẩy sản xuất chăn nuôi phát triển bền vững. Mặc dù trong quá trình triển khai vẫn còn nhiều bất cập: Đối tượng tham gia thực hiện chủ yếu là hộ nghèo; việc tính phí bảo hiểm còn cao... Nhưng hầu hết các hộ, nhất là các hộ chăn nuôi bò sữa đều mong muốn tiếp tục được tham gia bảo hiểm nông nghiệp vật nuôi.

Mai Liên

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: