Kinh Tế

Vĩnh Tường cấp đổi GCNQSD đất cho 313 trường hợp

Thứ Sáu, 11/04/2014

Trong 3 tháng đầu năm 2014, huyện Vĩnh Tường đã giải quyết xong 199/199 hồ sơ chuyển nhượng, chuyển đổi, chia tách đất; xác nhận 260 hồ sơ đăng ký thế chấp QSD đất; xoá đăng ký thế chấp cho 201 trường hợp; cấp đổi GCNQSD đất sang bản đồ VN2000 cho 313 trường hợp đảm bảo đúng quy định. Đồng thời, thu hồi 8,86ha đất nông nghiệp để xây dựng 3 công trình phục vụ phát triển KT-XH và xây dựng nông thôn mới.

Sau khi phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015); rà soát, tổng hợp số lượng các doanh nghiệp trên địa bàn nhận chuyển nhượng QSD đất nông nghiệp để thực hiện dự án sản xuất, kinh doanh báo cáo UBND tỉnh. Hướng dẫn UBND các xã: Tân Tiến, Vân Xuân, Vĩnh Thịnh, Ngũ Kiên, Thượng Trưng, Lũng Hòa lập hồ sơ xử lý vi phạm Luật Đất đai đối với một số trường hợp lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích (đã cưỡng chế thành công 5 trường hợp tại các xã: Ngũ Kiên, Lũng Hòa, Vân Xuân); xây dựng kế hoạch xử lý các trường hợp vi phạm Luật Đất đai theo Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 05/7/2007 của Huyện uỷ.

Trong thời gian tới, huyện tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất cấp xã để phê duyệt; theo dõi chỉ tiêu đất lúa đã được phân bổ để điều chuyển sang các dự án có khả năng thực hiện; đẩy nhanh tiến độ giao đất dịch vụ cho các hộ gia đình, cá nhân theo tiêu chuẩn và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm Luật Đất đai.

Thanh Tuyền


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: