Kinh Tế

Lập Thạch: Phát triển làng nghề truyền thống

Thứ Năm, 10/04/2014

Trong những năm qua, Lập Thạch đã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều giải pháp, chủ trương, chính sách nhằm khuyến khích, hỗ trợ phát triển các ngành nghề TTCN, làng nghề truyền thống. Nhờ đó, hoạt động sản xuất TTCN, làng nghề trên địa bàn huyện đã được duy trì ổn định và ngày càng phát triển, giải quyết công ăn việc làm cho hàng trăm lao động nông thôn, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương.

Hiện nay, Trên địa bàn huyện đã có 3 làng nghề đan lát được UBND tỉnh công nhận làng nghề truyền thống, bao gồm: Làng nghề đan lát thôn Triệu Xá, xã Triệu Đề; thôn Xuân Lan và thôn Nhật Tân, xã Văn Quán. Các làng nghề truyền thống không những đã thu hút và giải quyết việc làm cho trên 5.000 lao động tại địa phương, thu nhập bình quân từ 1-1,2 triệu đồng/người/tháng, góp phần cải thiện đời sống cho nhân dân, mà còn tạo ra khối lượng lớn sản phẩm hàng hóa cho xã hội, đóng góp tích cực vào việc nâng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp hàng năm của huyện.

Dương Minh.TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: