Kinh Tế

Hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách và hộ cận nghèo xây dựng công trình vệ sinh.

Thứ Sáu, 04/04/2014

Hiện nay, tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh trên địa bàn tỉnh mới đạt khoảng trên 50%. Do vậy, để đảm bảo được tiêu chí vệ sinh môi trường trong chương trình xây dựng nông thôn mới, năm 2013 UBND tỉnh đã phê duyệt thiết kế mẫu, đơn giá, mức hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình nghèo, chính sách và cận nghèo giai đoạn 2013 - 2017 theo Quyết định số 3031/QĐ-CT ngày 28-10-2013 và Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT ngày 16-1-2013 của liên Bộ: Nông nghiệp & PTNT, Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư. Theo đó, đối với hộ nghèo, gia đình chính sách được hỗ trợ bằng 70% giá thành xây dựng công trình, trong đó: Nhà tiêu tự hoại hỗ trợ 7 triệu đồng/công trình; nhà tiêu khô hai ngăn sinh thái hỗ trợ 4 triệu đồng/công trình. Đối với hộ cận nghèo hỗ trợ bằng 35% giá thành xây dựng công trình, trong đó: Nhà tiêu tự hoại hỗ trợ 3,5 triệu đồng/công trình; nhà tiêu khô hai ngăn sinh thái hỗ trợ 2 triệu đồng/công trình.

Nhà tiêu hợp vệ sinh đảm bảo yêu cầu sinh hoạt cá nhân, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Nhận được nguồn vốn hỗ trợ từ Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn do Ngân hàng thế giới tài trợ, năm 2013, tỉnh ta đã hỗ trợ xây dựng được 320 nhà tiêu hợp vệ sinh cho 262 hộ nghèo, gia đình chính sách và 58 hộ cận nghèo tại 4 xã: Tân Cương (Vĩnh Tường); Cao Phong (Sông Lô); Tam Hồng và Tề Lỗ (Yên Lạc). Ngoài việc hỗ trợ tiền xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh còn mở 10 lớp tập huấn tuyến tỉnh, 22 lớp tuyến huyện nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cá nhân và cộng đồng, từ đó khuyến khích người dân tham gia xây dựng, cải tạo nhà tiêu hộ gia đình đảm bảo hợp vệ sinh. Ngoài ra, các hộ gia đình ở nông thôn còn được vay tới 6 triệu đồng/hộ nếu có nhu cầu xây mới, cải tạo, nâng cấp các công trình nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh trong khuôn khổ chương trình chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn với lãi xuất ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội.

Anh Đặng Hữu Hiền, một trong số các hộ nghèo ở Khu 2 thôn Dẫn Tự, xã Tân Cương (Vĩnh Tường) được hưởng lợi từ dự án cho biết: Trước đây, nhà tiêu của gia đình anh được dựng tạm với bao tải, lá cọ, không có hệ thống thoát nước và xử lý chất thải, nhiều ruồi, muỗi rất mất vệ sinh. Từ khi có nhà tiêu mới, anh thấy môi trường sinh hoạt trong gia đình không còn bị ô nhiễm và đặc biệt đã đảm bảo yêu cầu sinh hoạt cá nhân cho từng thành viên trong gia đình.

Trao đổi với chúng tôi, anh Trần Tuấn Linh - Quyền Trưởng khoa sức khỏe cộng đồng (Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh) cho biết: Đây là dự án mang ý nghĩa hết sức thiết thực cho người dân, đặc biệt là người dân ở nông thôn thường xuyên phải tiếp xúc với môi trường ô nhiễm mà không có điều kiện để xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh. Để góp phần thực hiện hóa mục tiêu chung của Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2020, Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2011-2015 và thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn 2012-2020, nhằm nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống cho người dân nông thôn thông qua cải thiện điều kiện vệ sinh, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi vệ sinh và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Mục tiêu năm 2014 là xây mới, sửa chữa 1.660 nhà tiêu hộ gia đình hợp vệ sinh; 100% Trạm Y tế có công trình cung cấp nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh đảm bảo tiêu chuẩn.

Việc đầu tư hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ cận nghèo giúp cải thiện điều kiện sống nâng cao sức khỏe người dân phấn đấu hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và VSMT nông thôn giai đoạn 2012 – 2015, đóng góp tích cực vào chương trình xây dựng NTM.

Bài, ảnh Dương Minh.TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: