Kinh Tế

18 HTX được thành lập mới

Thứ Sáu, 04/04/2014

Từ đầu năm đến nay toàn tỉnh có 18 HTX thành lập mới, trong đó có: 8 HTX kinh doanh tổng hợp, 5 HTX nông nghiệp, còn lại là các HTX điện, thương mại, xây dựng, tiểu thủ công nghiệp và môi trường; nâng số HTX trong toàn tỉnh lên 692 HTX (tăng 42 HTX so với cùng kỳ năm ngoái).Mặc dù còn nhiều hạn chế, khó khăn, song hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của HTX trong thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực. Thu nhập bình quân của xã viên và lao động được nâng cao, nhiều lĩnh vực đạt trên 2,5 triệu đồng/người/ tháng như tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh tổng hợp, xây dựng, giao thông vận tải…

Nguyễn HườngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: