Kinh Tế

Trung tâm Tư vấn phát triển nông thôn Sông Hồng: Tổ chức 14 lớp tập huấn văn bản pháp luật và chính sách về môi trường.

Thứ Sáu, 04/04/2014

Thực hiện Dự án “Tăng cường tiếng nói của công chúng trong xây dựng và thực thi chính sách môi trường” do Quỹ hỗ trợ sự tham gia của người dân và trách nhiệm giải trình (PARAFF) tài trợ, trong quý I-2014 Trung tâm Tư vấn phát triển nông thôn Sông Hồng đã tổ chức 14 lớp tập huấn văn bản pháp luật và chính sách về môi trường cho 700 học viên thuộc đối tượng lãnh đạo chủ chốt, Trưởng các ban ngành đoàn thể cấp xã, các tổ chức xã hội cơ sở (thôn/xóm), đơn vị sản xuất kinh doanh, người dân của 2 xã Chấn Hưng (Vĩnh Tường) và thị trấn Thanh Lãng (Bình Xuyên). Trong tổng số 14 lớp tập huấn có 2 lớp cấp xã và 12 lớp cấp thôn.

Tham gia các lớp tập huấn các học viên được cung cấp một số kiến thức về Luật bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2005 và Dự thảo sửa đổi Luật môi trường năm 2013. Qua đó, học viên/người tham dự có những hiểu biết đầy đủ về các điều khoản văn bản pháp luật và chính sách về môi trường (cấp Quốc gia và cấp Tỉnh) liên quan trực tiếp đến khu vực nông thôn. Từ đó, có thể tham gia tích cực, chủ động trong việc quản lý và BVMT tại địa phương cũng như thấy được những điểm phù hợp, chưa phù hợp trong bản Dự thảo Luật BVMT sửa đổi để đưa ra đề xuất, khuyến nghị phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương nói riêng và khu vực nông thôn nói chung.

Nguyễn HoànTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: