Kinh Tế

Thành phố Vĩnh Yên vững tin trở thành đô thị loại 2

Thứ Tư, 12/02/2014

Thành phố Vĩnh Yên là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hoá - xã hội của tỉnh, có ý nghĩa quan trọng về mặt chính trị và an ninh quốc phòng trong khu vực cửa ngõ Thủ đô Hà Nội. Sau hơn 9 năm là đô thị loại 3, hơn 7 năm là thành phố trực thuộc tỉnh, Vĩnh Yên đã có những bước chuyển mạnh mẽ về mọi mặt. Đối chiếu với các tiêu chuẩn của đô thị loại 2, đến nay, Thành phố đã cơ bản hội tụ đủ các điều kiện trở thành đô thị loại 2…

 

Đô thị thành phố Vĩnh Yên đã cơ bản hội tụ đủ các điều kiện trở thành đô thị loại 2. Ảnh Thế Hùng.

 

Trở thành đô thị loại 2, Vĩnh Yên có điều kiện phát huy mạnh mẽ chức năng là trung tâm hành chính - chính trị, kinh tế - văn hóa - xã hội, là hạt nhân thúc đẩy quá trình đô thị hóa của tỉnh. Từ đó, tạo động lực đẩy nhanh tốc độ phát triển các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội cũng như an ninh, quốc phòng…

Xác định được tầm quan trọng của vấn đề, với quyết tâm xây dựng Thành phố Vĩnh Yên hiện đại, là nơi hội tụ - phồn vinh, kể từ ngày tái lập tỉnh (1997), Vĩnh Yên đã duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, vững chắc; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh dịch vụ - thương mại; giảm tỷ trọng nông nghiệp và phát triển bền vững. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 21,89%. GDP bình quân đầu người năm 2013 đạt gần 4.100 USD, thu ngân sách Nhà nước năm 2013 đạt trên 1.900 tỷ đồng.

Vĩnh Yên luôn là một trong những đơn vị duy trì tốt lĩnh vực thu ngân sách, thực hiện khá đồng bộ quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị; huy động mạnh mẽ các nguồn lực tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, nhất là các dự án, công trình trọng điểm, góp phần giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, những năm gần đây, Thành phố Vĩnh Yên đã ưu tiên đầu tư phát triển xây dựng và thực hiện tốt các quy định về quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch. Hệ thống kết cấu hạ tầng được chú trọng xây dựng, cải tạo và nâng cấp; hệ thống điện, cấp thoát nước, giao thông, vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị có bước phát triển vượt trội; nhiều công trình có kiến trúc hiện đại, hài hòa được hình thành. Sự nghiệp văn hóa, giáo dục, thể dục thể thao được duy trì và phát triển; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao rõ rệt; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Bộ mặt của Thành phố có nhiều đổi thay tích cực, góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà.

Đối chiếu với các quy định tại Nghị định 42/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị và Thông tư 34/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 42/2009, Thành phố Vĩnh Yên đã cơ bản đạt được các tiêu chuẩn của đô thị loại 2 với tổng điểm 81,87. Theo kế hoạch, tới đây, Thành phố sẽ trình UBND tỉnh Đề án đề nghị công nhận Thành phố Vĩnh Yên là đô thị loại 2, trực thuộc tỉnh để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua. Sau đó, Đề án tiếp tục được trình Bộ Xây dựng trước khi chờ Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Với những bước đi hợp lý và chắc chắn, Vĩnh Yên đã xuất sắc vượt qua nhiều khó khăn, giành nhiều kết quả thuyết phục trên con đường tiến lên đô thị loại 2 trong một thời gian không dài. Nếu không có gì thay đổi, sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Vĩnh Yên sẽ vinh dự và tự hào đón nhận quyết định công nhận đô thị loại 2 vào đúng ngày kỷ niệm 115 năm thành lập đô thị Vĩnh Yên (19/12/1899-29/12/2014).

Để tạo điều kiện cho địa phương tiếp tục xây dựng, phát triển nhanh, bền vững, đạt tốt các mục tiêu đề ra, Thành phố Vĩnh Yên đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành các quy chế cụ thể để triển khai thực hiện chủ trương phân cấp quản lý cho thành phố, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý đô thị, tài chính, y tế… Đáp ứng yêu cầu quản lý hành chính, Thành phố cũng đề nghị tỉnh tăng cường bổ sung biên chế đồng thời có kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quản lý cho đội ngũ cán bộ chủ chốt và chuyên môn của địa phương…

Hiện tại, Vĩnh Yên đang tích cực triển khai các chương trình, đề án để chuẩn bị chào mừng 115 năm đô thị Vĩnh Yên (1899 – 2014). Để đạt được những mục tiêu trước mắt và lâu dài, Thành phố tập trung vào chủ đề “Tăng cường trật tự, kỷ cương, chung sức xây dựng Vĩnh Yên thành đô thị loại II, hướng tới TP xanh” với các nhiệm vụ chủ yếu như: Phát triển kinh tế toàn diện về quy mô chất lượng, ưu tiên phát triển thương mại, dịch vụ, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học - kỹ thuật, vùng động lực phát triển kinh tế của tỉnh. Theo đó, cấp ủy, chính quyền Thành phố tiếp tục đầu tư phát triển đồng bộ không gian kiến trúc, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng xã hội; làm tốt công tác chỉnh trang đô thị cũ đi đôi với hoàn thiện hạ tầng, trật tự đô thị. Đặc biệt tập trung chuẩn bị đầu tư các hợp phần của Thành phố xanh như phát triển hệ thống giao thông gồm xây dựng hạ tầng giao thông của Khu đô thị đại học, xây dựng đường song song với đường sắt Hà Nội - Lào Cai, xây dựng tuyến đường nối từ đường Kim Ngọc - cầu Đầm Vạc - đường QL2 tránh phía Nam TP; Nạo vét và kè một số đoạn quanh Đầm Vạc; Xử lý rác thải đô thị…

Đẩy mạnh chiến lược phát triển con người, đào tạo và thu hút nguồn nhân lực. Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh; chủ động cải cách hành chính, tạo cơ chế thông thoáng, thực hiện tốt công tác bồi thường GPMB. Tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh và các tổ chức trong và ngoài nước; tích cực áp dụng các biện pháp huy động nội lực, huy động vốn tối đa từ các thành phần kinh tế xây dựng hạ tầng; đẩy mạnh công tác xã hội hóa để thực hiện các chương trình kiên cố hóa kênh mương, xây dựng vỉa hè, đường giao thông quy mô nhỏ gắn với xây dựng nông thôn mới. Ðồng thời, tích cực quảng bá và làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân Thành phố về văn hóa ứng xử trong giao tiếp, trong hoạt động dịch vụ thương mại, xây dựng hình ảnh người Vĩnh Yên văn minh, thanh lịch và thân thiện.

Quang Nam

TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: