Góc ảnh

Người dân phấn khởi đăng ký cấp biển số xe tại xã, huyện

Thứ Hai, 23/05/2022

Theo Thông tư số 15/2022/TT-BCA, từ ngày 21/5/2022, công an cấp huyện được trao quyền đăng ký, cấp biển số xe ô tô cho tổ chức, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa phương mình; công an cấp xã đáp ứng đủ điều kiện được đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) cho cá nhân, tổ chức.

Đây là một chủ trương lớn, mang tính đột phá trong công tác cải cách hành chính của ngành Công an. Tại Vĩnh Phúc, từ ngày 21/5/2022 công an nhiều xã, thị trấn và công an cấp huyện đã triển khai việc đăng ký, cấp biển số xe cho các tổ chức, cá nhân nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân.

Việc trao quyền cho công an cấp huyện và công an cấp xã đăng ký, cấp biển số xe đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, giảm áp lực cho lực lượng công an tỉnh
Đông đảo nhân dân xã Tam Quan, huyện Tam Đảo đến làm thủ tục đăng ký cấp biển số xe
Cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông Công an huyện Tam Dương hướng dẫn người dân làm thủ tục đăng ký ô tô
Anh Nguyễn Văn Huy, xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo là người đầu tiên làm thủ tục đăng ký xe ô tô tại huyện Tam Đảo
Công an xã Kim Long, huyện Tam Dương kiểm tra số khung - số máy cho người dân
Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Tam Đảo nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện việc đăng ký xe của tổ chức, cá nhân đúng quy định, bảo đảm thời gian
Người dân kiểm tra lại thông tin đăng ký...
 ... và bấm biển số xe.
Người dân phấn khởi được cấp biển số xe

Chùm ảnh của Trường Khanh - Dương HàTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: