Góc ảnh

Văn Tiến huy động sức dân xây dựng NTM nâng cao

Thứ Hai, 16/05/2022

Xác định xây dựng xã NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu cần sự chung tay, góp sức của cả hệ thống chính trị và toàn dân, Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Văn Tiến (Yên Lạc) đã xây dựng kế hoạch, tập trung nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng đường giao thông, cống, rãnh thoát nước thải; trồng cây xanh hai bên đường, cơ cấu lại cây trồng, vật nuôi... Đồng thời, tích cực áp dụng tiến bộ KHKT; xây dựng các mô hình trang trại, gia trại sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị mang lại hiệu quả kinh tế cao, từng bước hoàn thành các tiêu chí xã NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu.

Đoàn viên, thanh niên xã Văn Tiến tích cực tham gia vẽ tranh trên các tuyến đường.
Hệ thống cống, rãnh nước thải sinh hoạt ở các các thôn được đầu tư xây dựng nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường
Hội viên phụ nữ xã tham gia trồng cây xanh hai bên đường
Nhà văn hóa thôn Đống Cao được xây dựng bằng nguồn kinh phí của Nhà nước và xã hội hóa
Nhiều mô hình phát triển kinh tế trang trại với quy mô lớn, cho thu nhập nhập cao
Gia đình anh Tạ Văn Hiệp thôn Đống Cao chuyển đổi cơ cấu cây trồng áp dụng KHKT trồng dưa trong nhà kính cho hiệu quả kinh tế cao
Với sự đoàn kết, quyết tâm cao cùng sự chung sức, đồng lòng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã, diện mạo NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu xã Văn Tiến đang khởi sắc

Chùm ảnh của Thế Hùng -Nguyễn Lượng
TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: