Góc ảnh

Nguyệt Đức tập trung xây dựng NTM nâng cao

Thứ Năm, 14/10/2021

Thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu, xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc đã tập trung nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng như đường giao thông, cống, rãnh thoát nước thải; cơ cấu lại cây trồng, vật nuôi... Đồng thời tích cực áp dụng tiến bộ KHKT; xây dựng các mô hình trang trại, gia trại sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị cho hiệu quả kinh tế cao, từng bước hoàn thành các tiêu chí xã NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu.

Diện mạo nông thôn mới nâng cao xã Nguyệt Đức ngày một khởi sắc
Hệ thống cống, rãnh nước thải sinh hoạt ở các các thôn được đầu tư xây dựng nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường.
Tuyến đường thôn Nghinh Tiên 1
Đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ.
Gia đình anh Phạm Văn Mến chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa cho hiệu quả kinh tế cao
Đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp
Nhiều mô hình phát triển kinh tế trang trại với quy mô lớn, cho thu nhập nhập cao
Hệ thống giáo dục, y tế được quan tâm, đầu tư để phục vụ người dân tốt hơn
Với sự đoàn kết, quyết tâm cao cùng sự chung sức, đồng lòng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, mục tiêu xây dựng NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu xã Nguyệt Đức đang đến rất gần.

Chùm ảnh của Nguyễn Lượng -Thế Hùng


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: