Giáo Dục

Cải thiện chất lượng nguồn nhân lực

Thứ Hai, 15/11/2021

Nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đóng vai trò quan trọng, quyết định đến quá trình phát triển kinh tế-xã hội cũng như năng suất, hiệu quả trong sản xuất. Nhận thức rõ vấn đề này, tỉnh đang quyết liệt chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp từng bước cải thiện, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập kinh tế quốc tế.

Học viên Trường cao đẳng Cơ khí nông nghiệp thực hành kỹ thuật phun sơn ô tô bằng công nghệ thực tế ảo.

77% lao động đã qua đào tạo

Trong những năm qua, công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn luôn được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng.

Giai đoạn 2016-2020 tỉnh đã đầu tư trang thiết bị cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) của tỉnh tổng số tiền gần 180 tỷ đồng. Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề cho hơn 300 nhà giáo các cơ sở GDNN, với đa dạng các ngành nghề, như công nghệ ô tô, hàn, cắt gọt kim loại, công nghệ thông tin, điện tử công nghiệp…

Nhờ đó, đội ngũ nhà giáo phát triển cả về số lượng, chất lượng và từng bước được chuẩn hóa. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo ngày càng được hoàn thiện theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu học và thực hành của sinh viên, học viên.

Công tác tuyển sinh, đào tạo nghề trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng được thực hiện linh hoạt với nhiều hình thức phong phú, đa dạng đáp ứng nhu cầu học nghề của người lao động. Hoạt động đào tạo nhân lực chất lượng cao, đào tạo nhân lực theo các chương trình chuyển giao của của Úc, Cộng hòa Liên bang Đức và Pháp được triển khai tích cực.

Quy mô đào tạo lao động trên địa bàn ngày càng mở rộng, tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng nhanh hằng năm. Đến năm 2021, tỷ lao động qua đào tạo trên địa bàn tỉnh đạt trên 77%, trong đó, trên 34% lao động qua đào tạo được cấp bằng, chứng chỉ; đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu tuyển dụng lao động qua đào tạo của các doanh nghiệp và thị trường lao động, góp phần thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tiếp tục những mục tiêu cao hơn

Với mục tiêu tuyển sinh đào tạo nghề cho hơn 285 nghìn lao động trong giai đoạn 2021-2025, trong đó trình độ cao đẳng và trung cấp đạt trên 120 nghìn người; phấn đấu mỗi năm tuyển sinh đào tạo mới trên 25 nghìn người; nâng tổng số lao động qua đào tạo trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 đạt trên 82% tổng số lao động, trong đó, lao động qua đào tạo được cấp bằng, chứng chỉ đạt 40%, tỉnh đang tập trung chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế - xã hội; các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về đào tạo nghề, giải quyết việc làm.

Đổi mới phương pháp quản lý; nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả hoạt động bộ máy quản lý nhà nước về đào tạo; tăng cường kiểm tra năng lực của các cơ sở đào tạo, công tác tuyển sinh, đào tạo, tạo việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường.

Nâng cao năng lực dự báo thị trường lao động, đặc biệt là dự báo ngắn hạn, trung hạn, trên cơ sở đó hoàn thiện dự báo dài hạn về nhu cầu tuyển dụng theo ngành nghề cụ thể để có những định hướng dạy nghề phù hợp thị trường lao động.

Tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện quy hoạch mạng lưới cơ sở GDNN, ngành nghề đào tạo gắn với phát triển hệ thống GDNN theo hướng tăng quy mô và nâng cao chất lượng, tập trung đào tạo chương trình chất lượng cao, chú trọng các ngành nghề kinh tế mũi nhọn, các lĩnh vực quan trọng của tỉnh. Đảm bảo dạy nghề gắn với thực tế sản xuất, gắn với doanh nghiệp, thực hiện đào tạo nghề nghiệp theo địa chỉ.

Tích cực xã hội hóa hoạt động GDNN, xây dựng các chương trình phối hợp gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với các doanh nghiệp trong công tác đào tạo và tuyển dụng lao động sau đào tạo; tổ chức đào tạo, đào tạo lại hoặc bổ sung kiến thức, nâng cao kỹ năng tay nghề cho người lao động tại doanh nghiệp…

Tin rằng, với những mục tiêu, giải pháp cụ thể, cùng sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, thời gian tới hoạt động tuyển sinh đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh sẽ có những chuyển biến mạnh mẽ về số lượng, chất lượng đào tạo, đáp ứng ngày càng tốt hơn nguồn nhân lực chất lượng cho phát triển kinh tế - xã hội.

Bài, ảnh: Nguyễn Khánh

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email:
Bài đọc nhiều