Giáo Dục

Phấn đấu hoàn thành mục tiêu Đề án xây dựng xã hội học tập trước tháng 10/2020

Thứ Sáu, 10/04/2020

Ngày 9/4, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ có văn bản gửi chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện các mục tiêu của Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020".

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

 

Ngày 9-1-2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 89/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020". Trên cơ sở kết quả thực hiện Đề án đến thời điểm cuối năm 2019, có nhiều chỉ tiêu đề ra trong Đề án chưa đạt được, như: Tỷ lệ biết chữ độ tuổi 15-35 mới đạt 98,8%, thấp hơn mục tiêu của Đề án 0,2%; tỷ lệ biết chữ trong độ tuổi từ 15-60 đạt 97,6%, thấp hơn so với mục tiêu của Đề án 0,4%.

Việc nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động vẫn còn thấp hơn so với mục tiêu đề ra.

Để hoàn thành các mục tiêu của Đề án, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở, ban, ngành... tiếp tục quán triệt sâu sắc những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án; tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai; rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ của Đề án tại địa phương, có giải pháp kịp thời khắc phục khó khăn để hoàn thành các mục tiêu của Đề án trước tháng 10-2020.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở giáo dục và đào tạo tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, xóa mù chữ, củng cố kết quả biết chữ; nâng cao năng lực hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng; nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, tin học tại các cơ sở giáo dục thường xuyên, góp phần nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ, tin học cho học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động...


TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: