Giáo Dục

Nỗ lực xây dựng hệ giá trị mới cho giáo dục

Thứ Sáu, 15/10/2021

Nhiều năm qua, Vĩnh Phúc luôn nằm trong tốp đầu toàn quốc về chất lượng giáo dục. Trên cơ sở nền tảng đó cùng sự quan tâm đầu tư, chỉ đạo sát sao của tỉnh và phát huy sức mạnh nội lực của ngành GDĐT, Vĩnh Phúc đã và đang nỗ lực xây dựng hệ giá trị mới cho ngành Giáo dục tỉnh với các tiêu chí: Đổi mới, thực chất, chuẩn quốc tế và mang bản sắc riêng.

Trường THCS Lập Thạch tăng cường dạy thực hành cho học sinh đảm bảo chất lượng giáo dục thực chất

Nhiều giải pháp phát triển giáo dục

Kết thúc năm học 2020-2021, trong bối cảnh chịu nhiều tác động của dịch Covid-19, nhưng ngành GDĐT tỉnh vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Bước đầu thực hiện có hiệu quả dạy học Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới, sách giáo khoa mới ở lớp 1. Đứng tốp đầu cả nước về chất lượng giáo dục toàn diện...

Tuy nhiên, quá trình đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, ngành GDĐT tỉnh gặp nhiều khó khăn như một số trường học sáp nhập theo Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gặp khó khăn trong công tác quản lý. Đội ngũ giáo viên còn thừa - thiếu cục bộ.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị một số trường còn thiếu, xuống cấp. Chất lượng GDĐT giữa các vùng, miền, các trường còn chênh lệnh. Còn tình trạng “bệnh” thành tích trong giáo dục, học thụ động, thiếu thực tiễn. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục hòa nhập còn hạn chế…

Tiếp tục quan tâm phát triển sự nghiệp GDĐT trong giai đoạn mới, lãnh đạo tỉnh đã nhiều lần trao đổi, tháo gỡ khó khăn và khơi gợi, định hướng, chỉ đạo trực tiếp ngành GDĐT tỉnh.

Cụ thể hóa chỉ đạo, định hướng của tỉnh, ngành GDĐT Vĩnh Phúc tiếp tục tập trung rà soát, quy hoạch mạng lưới trường, lớp, phù hợp với thực tiễn phát triển GDĐT; đồng thời, tham mưu tỉnh đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, xây dựng trường chuẩn quốc gia, đáp ứng nhu cầu dạy học theo Chương trình GDPT mới theo lộ trình.

Cùng với đó, ngành tích cực thực hiện các giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên (CB, GV) chất lượng cao, có năng lực, phẩm chất tiệm cận quốc tế và phương pháp giáo dục hiện đại để đào tạo ra thế hệ công dân toàn cầu.

Sở GDĐT tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện lộ trình nâng chuẩn đội ngũ CB, GV thông qua việc đưa CB, GV cốt cán đi đào tạo ở các nước tiên tiến; mời chuyên gia, giáo sư đầu ngành về bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ GV…

Đồng thời, hoàn thiện dự thảo và xin ý kiến các ngành về Đề án phát triển đội ngũ nhà giáo, CBQL giáo dục giai đoạn 2021-2025 trong tháng 10/2021 để kịp báo cáo UBND tỉnh ban hành trong quý IV/2021; tiếp tục thực hiện kế hoạch tuyển dụng giáo viên THPT theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ diện sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ cho Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc…

Về các cơ chế chính sách để phát triển GDĐT, ngành tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ giáo viên, học sinh các trường trọng điểm và nghị quyết hỗ trợ nâng cao thu nhập cho CB, GV mầm non; dự thảo hồ sơ trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết quy định hỗ trợ học phí cho học sinh tại các cơ sở giáo dục công lập; dự thảo hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt đề án thành lập cơ sở giáo dục chuyên biệt dành cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh; tham mưu tỉnh ban hành cơ chế chính sách thuận lợi cho các nhà đầu tư đầu tư vào GDĐT để GDĐT dần không phụ thuộc vào biên chế, ngân sách; xây dựng các trường trọng điểm ở các cấp học giai đoạn 2021-2025…

Hướng tới chuẩn quốc tế và mang bản sắc riêng

Trong công tác dạy và học, toàn ngành tiếp tục thực hiện "Đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT", triển khai Chương trình GDPT mới. Quyết liệt thực hiện thực dạy, thực học, giảm lý thuyết, tăng thực hành, tổ chức thi thật và kiểm định chặt chẽ chất lượng giáo dục tại các đơn vị, nhà trường, từ đó, khắc phục triệt để “bệnh thành tích" và tình trạng học vẹt, học thụ động, thiếu thực tiễn trong giáo dục; đẩy mạnh xây dựng trường học hạnh phúc tạo môi trường giáo dục ưu việt; quan tâm đặc biệt đến công tác giáo dục tại cơ sở giáo dục khó khăn để thu hẹp sự chênh lệch về chất lượng GDĐT giữa các vùng, miền, địa phương, đơn vị, nhà trường...

Xác định tiếng Anh và công nghệ thông tin là 2 yếu tố tiên quyết để hội nhập quốc tế, do đó, ngành GDĐT tỉnh chủ động nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, tin học. Nối tiếp giai đoạn 2016-2020, hiện, toàn ngành tiếp tục triển khai Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống GDĐT tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025”, trong đó, chú trọng nội dung đột phá về dạy học ngoại ngữ bằng nguồn xã hội hóa với chương trình học theo quy trình ISO; tăng cường liên kết quốc tế, nỗ lực triển khai dạy học tiếng Anh có yếu tố nước ngoài; tiếp tục dạy học song ngữ ở một số môn khoa học tự nhiên…

Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giáo dục cũng tạo cơ hội học tập bình đẳng cho mọi người; hình thức dạy học online ngày càng trở thành xu thế và phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng GDĐT.

Bên cạnh đó, ngành tập trung giáo dục đạo đức, lối sống, pháp luật, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và vốn hiểu biết văn hóa sâu sắc cho học sinh Vĩnh Phúc, góp phần xây dựng bản sắc văn hóa của con người Vĩnh Phúc trong giai đoạn hội nhập, phát triển.

Đại diện lãnh đạo Sở GDĐT tỉnh khẳng định: Thẳng thắn nhìn nhận những ưu điểm, hạn chế của ngành và tiếp thu định hướng, chỉ đạo của tỉnh, ngành GDĐT Vĩnh Phúc tiếp tục thay đổi cách tiếp cận mục tiêu, giá trị, nội dung giáo dục; đồng thời, bám sát yêu cầu và xu thế phát triển của thời đại để xây dựng hệ giá trị mới cho ngành GDĐT của tỉnh.

Bài, ảnh: Minh Hường


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email:
Bài đọc nhiều