Giáo Dục

Tập huấn nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo

Thứ Sáu, 29/11/2019

Ngày 29/11/2019, Sở GD&ĐT tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo và kỹ năng lồng ghép giới trong dạy học, giáo dục cho hơn 500 học viên là cán bộ quản lý thuộc Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT các huyện, thành phố và các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn tỉnh.

Từ ngày 29/11-2/12/2019, cán bộ quản lý ngành GD&ĐT sẽ được học tập, nghiên cứu các nội dung: Cơ sở của việc nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo cho cán bộ quản lý và giáo viên; nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo cho cán bộ quản lý và giáo viên; bồi dưỡng nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo; biện pháp nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo cho cán bộ quản lý và giáo viên.

Qua lớp tập huấn, cán bộ quản lý và giáo viên hiểu được thực trạng, nguyên nhân những hạn chế trong ứng xử của giáo viên; hiểu và vận dụng quy định về đạo đức nhà giáo, quy tắc ứng xử do Bộ GD&ĐT ban hành để tự rèn luyện, đánh giá bản thân, từ đó, nâng cao năng lực ứng xử sư phạm và đạo đức nhà giáo; đồng thời, đánh giá, xếp loại và giám sát đồng nghiệp nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhà giáo có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất và lương tâm nghề nghiệp trong sáng, có lối sống và cách ứng xử chuẩn mực.

Minh HườngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: