Giáo Dục

Phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019

Thứ Ba, 01/10/2019

Sáng 1/10/2019, Sở GD&ĐT phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh tổ chức phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 với chủ đề “Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”.

Đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Khuyến học tỉnh và các đại biểu phát động thông điệp hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2019

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời được tổ chức hàng năm nhằm phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc; đồng thời, giúp mỗi người dân, mỗi dòng họ, mỗi cộng đồng dân cư thấy được tầm quan trọng của việc học tập suốt đời đối với sự phát triển toàn diện của cá nhân, từ đó, hướng tới xây dựng xã hội học tập, góp phần nâng cao trình độ dân trí, năng lực sáng tạo, kỹ năng lao động; cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống thúc đẩy sự phát triển của xã hội.

Trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019, Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: Xây dựng chương trình, chuyên mục nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa của Tuần lễ học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập; treo các khẩu hiệu, pano, áp phích và tổ chức hội thảo, tọa đàm, hội diễn văn nghệ; hướng dẫn người học các kỹ năng tìm kiếm, khai thác và sử dụng thông tin trên mạng Internet; giới thiệu các tài liệu điện tử hữu ích trên website của nhà trường nhằm chia sẻ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tìm đọc.

Khuyến khích giáo viên, học sinh tham gia các cộng đồng/câu lạc bộ đọc sách online bằng cách tạo ra các trang Facebook hay Blogs của thư viện nhà trường để học sinh và giáo viên trao đổi về những cuốn sách hay; tổ chức ngày hội đọc sách phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đơn vị.

Tổ chức các hoạt động giao lưu, các cuộc thi, các buổi tọa đàm về khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập; tổ chức các hoạt động, chương trình kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Minh HườngTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: