Giáo Dục

Bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ quản lý, giáo viên ngành GD&ĐT

Thứ Năm, 12/09/2019

Ngày 12/9/2019, Sở GD&ĐT tổ chức Hội nghị bồi dưỡng chính trị hè năm 2019.

Tham gia bồi dưỡng, các học viên được nghe giảng về những nội dung cơ bản trong một số nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tình hình kinh tế-xã hội ở Trung ương, địa phương 6 tháng đầu năm 2019. Đồng thời, được tìm hiểu sâu các chuyên đề: Trách nhiệm nêu gương trong tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; một số vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT.

Thông qua lớp bồi dưỡng, đội ngũ CBQL, giáo viên ngành GD&ĐT được nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng, được quán triệt sâu rộng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từ đó, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện GD&ĐT và thực hiện thành công nhiệm vụ năm học.

Tin, ảnh Minh HườngTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: