Giáo Dục

Thành phố Phúc Yên: Năm học 2019- 2020 tăng gần 1.000 học sinh

Thứ Năm, 22/08/2019

Năm học 2019- 2020, thành phố Phúc Yên có 38 trường học với 646 lớp và gần 23.000 học sinh. Theo số liệu thống kê, năm nay, số lượng học sinh các cấp đều tăng, trong đó, cấp tiểu học tăng gần 300 học sinh, cấp THCS tăng hơn 600 học sinh. Nguyên nhân số lượng học sinh tăng do dân số trên địa bàn thành phố Phúc Yên tăng nhanh, số trẻ cấp tiểu học có nhu cầu ra lớp đông.

Để đảm bảo công tác dạy và học, thành phố Phúc Yên chỉ đạo các địa phương, nhà trường tập trung sửa chữa, cải tạo,bổ sung thêm các phòng học; tăng cường nguồn kinh phí đầu tư mua sắm trang thiết bị dạy học; bổ sung thêm giáo viên hợp đồng cho một số trường học; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên đáp ứng yêu cầu chuyên môn và thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông mới.

Hà TrầnTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: