Giáo Dục

Đình chỉ hoạt động và đề nghị giải thể đối với 2 trung tâm ngoại ngữ

Thứ Hai, 03/06/2019

Mới đây, Sở GD&ĐT tổ chức kiểm tra, thanh tra Trung tâm Ngoại ngữ Edu Future (cơ sở 2), đóng tại thành phố Vĩnh Yên và Trung tâm Anh ngữ Kata trực thuộc Công ty cổ phần Giáo dục E-Novation (Yên Lạc).

Qua kiểm tra, Trung tâm Ngoại ngữ Edu Future (cơ sở 2) vi phạm các quy định: Sử dụng giáo viên nước ngoài chưa đạt chuẩn theo quy định hiện hành; không trung thực trong báo cáo việc sử dụng giáo viên người Việt Nam; buông lỏng công tác quản lý chuyên môn; số lượng học viên quá ít (22 học viên), sẽ khó khăn trong việc đảm bảo tài chính để duy trì hoạt động bình thường của trung tâm… Còn Trung tâm Anh ngữ Kata đã chuyển toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ ra khỏi trụ sở; hiện tại, trung tâm không tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ tại địa điểm đã được Sở GD&ĐT cấp phép hoạt động và không có báo cáo bằng văn bản cho các cơ quan quản lý giáo dục.

Từ kết quả kiểm tra, Giám đốc Sở GD&ĐT đã có văn bản đề nghị Công ty cổ phần Giáo dục E-Novation tiến hành thủ tục giải thể Trung tâm Anh ngữ Kata,, đồng thời, quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục của Trung tâm Ngoại ngữ Edu Future đến ngày 15/7/2019. Sau thời hạn trên, nếu Trung tâm Ngoại ngữ Edu Future không khắc phục được sai sót, Sở GD&ĐT sẽ tiến hành thủ tục giải thể theo đúng Nghị định 46 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Minh HườngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: