Giáo Dục

Giám sát công tác xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia

Thứ Hai, 13/05/2019

Ngày 10/5/2019, tại Sở GD&ĐT, Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh tiến hành giám sát công tác xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia và thực hiện các quy định của trường học đạt chuẩn Quốc gia; thực hiện nhiệm vụ về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 đến nay.

Đồng chí Trần Thanh Oai, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát.

Xác định xây dựng trường chuẩn Quốc gia là một trong những nhiệm vụ quan trọng, quyết định đến chất lượng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực của tỉnh, thời gian qua, Sở GD&ĐT thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc, giám sát, hướng dẫn công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia tại các địa phương để công tác này được triển khai đúng kế hoạch, đạt chất lượng; đồng thời, ban hành các văn bản gửi UBND các huyện, thành phố phối hợp trong chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia.

Qua kết quả kiểm tra, khảo sát thực tế tại các địa phương, Sở GD&ĐT đã đề xuất UBND tỉnh dành cơ chế đặc thù cho các huyện có tỷ lệ trường học đạt chuẩn Quốc gia thấp và khó khăn về kinh phí như Tam Đảo, Sông Lô, Lập Thạch, Bình Xuyên; tích cực tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong ngành. Việc đầu tư cơ sở vật chất trường học đã được điều chỉnh giữa các cấp học cho phù hợp với nhu cầu thực tế, nhất là đối với bậc học mầm non.

Hiện, toàn tỉnh có 490/503 trường học đã đạt chuẩn Quốc gia, đạt tỷ lệ 97%. Trong số 13 trường chưa đạt chuẩn, có 9 trường THCS và 4 trường THPT. Từ năm 2015 đến nay, tỉnh đã đầu tư hơn 3.650 tỷ đồng trang bị cơ sở vật và thiết bị dạy học tại các cơ sở giáo dục. Tuy nhiên, công tác xây dựng, duy trì trường đạt chuẩn Quốc gia trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc. Hiện, toàn tỉnh có 29 trường quá hạn không công nhận chuẩn Quốc gia và 63 trường đến hạn phải công nhận lại chuẩn Quốc gia năm 2019, trong đó, có nhiều trường gặp khó khăn về cơ sở vật chất và thiếu đội ngũ giáo viên; sĩ số học sinh trong lớp vượt so với quy định.

Trong những năm gần đây, số học sinh tăng mạnh, tạo áp lực lớn về nhu cầu phòng học. Đây là một trong những khó khăn lớn làm ảnh hưởng đến các điều kiện tổ chức dạy và học trong những năm tiếp theo. Bên cạnh đó, đội ngũ giáo viên mất cân đối về cơ cấu đối với cấp THCS và THPT, thiếu về số lượng đối với cấp tiểu học và mầm non. Tỷ lệ giáo viên/lớp đối với cấp mầm non và tiểu học còn thấp. Hầu hết các nhà trường chưa có cán bộ chuyên trách về quản lý thiết bị dạy học (chủ yếu làm kiêm nhiệm) nên đã ảnh hưởng đến công tác quản lý, khai thác sử dụng thiết bị dạy học. Đặc biệt, từ năm 2019, việc công nhận trường chuẩn Quốc gia đối với các cấp học được thực hiện theothông tư mới của Bộ GD&ĐT nên càng khó khăn hơn.

Tại buổi giám sát, các đại biểu đề nghị Sở GD&ĐT làm rõ vấn đề về quy hoạch mạng lưới trường, lớp; trách nhiệm của ngành trong phối hợp với các ngành, địa phương về công tác tuyển dụng giáo viên, kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục xây dựng trường chuẩn Quốc gia. Đặc biệt, đánh giá rõ hơn hiệu quả, chất lượng, sự đồng bộ các thiết bị dạy học được đầu tư; thống kê số trường đã đạt chuẩn Quốc gia nhưng cơ sở vật chất còn thực sự khó khăn và vẫn nợ tiêu chí đạt chuẩn.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Trần Thanh Oai, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh đề nghị Sở GD&ĐT tập trung rà soát lại mạng lưới trường, lớp, từ đó, có kế hoạch tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường đầu tư các công trình giáo dục theo lộ trình, thứ tự ưu tiên. Đồng thời, quan tâm xây dựng các công trình phụ trợ, nhất là công trình vệ sinh trường học; nghiên cứu, đề xuất với tỉnh bổ sung số cán bộ quản lý đang thiếu cho các trường học, có cơ chế chính sách thực hiện xã hội hóa giáo dục hiệu quả.

Thúy NgaTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: