Giáo Dục

Học sinh xếp loại từ trung bình trở lên mới được công nhận tốt nghiệp THCS

Thứ Tư, 08/05/2019

Tiêu chuẩn bắt buộc để được công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở cho học sinh là phải được xếp loại từ trung bình trở lên đối với cả hạnh kiểm và học lực năm lớp 9.

Để chuẩn bị cho học sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2019-2020, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã, trường trung học cơ sở tổ chức xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở cho học sinh lớp 9 thuộc đơn vị mình.

 

Theo kế hoạch, thời gian các đơn vị tổ chức xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở là từ ngày 13 đến ngày 17-5-2019.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các đơn vị tuân thủ nghiêm túc quy định xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở. Tiêu chuẩn bắt buộc để được công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở cho học sinh là phải được xếp loại từ trung bình trở lên đối với cả hạnh kiểm và học lực năm lớp 9.

Những học sinh xếp loại học lực yếu, nhưng có các môn học tính điểm trung bình đều đạt từ 3,5 điểm trở lên, trong đó môn toán hoặc môn ngữ văn đạt từ 5,0 điểm trở lên, nếu thuộc diện được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích cũng sẽ được xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở.

Toàn thành phố Hà Nội có khoảng 101.000 học sinh dự xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2018-2019. Học sinh được công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở sẽ được nhà trường cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, thời gian cấp từ ngày 19 đến ngày 23-5. Học sinh sử dụng Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời để tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2019-2020, diễn ra vào ngày 2 và 3-6-2019.TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: