Giáo Dục

Dừng tổ chức thí điểm cho trẻ làm quen với ngoại ngữ tại các cơ sở giáo dục mầm non

Thứ Ba, 16/04/2019

Mới đây, Sở GD&ĐT đã có thông báo yêu cầu dừng tổ chức thí điểm cho trẻ làm quen với ngoại ngữ tại các cơ sở giáo dục mầm non (GDMN) trên địa bàn tỉnh.

Qua kiểm tra, Sở GD&ĐT nhận thấy, đa số các cơ sở GDMN trên địa bàn không đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất để triển khai chương trình cho trẻ làm quen với ngoại ngữ như: Không có phòng học bộ môn tiếng Anh; trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động làm quen với ngoại ngữ của trẻ sơ sài, chủ yếu phụ thuộc vào máy chiếu và một số thiết bị có sẵn tại nhà trường.

Về phía 12 trung tâm ngoại ngữ tham gia liên kết với các cơ sở GDMN tổ chức thí điểm cho trẻ làm quen với ngoại ngữ cũng chưa đảm bảo đủ điều kiện theo quy định của Bộ GD&ĐT. Cụ thể: Đội ngũ giáo viên ngoại ngữ của 11 trung tâm ngoại ngữ không đảm bảo chuẩn trình độ đào tạo theo quy định, trong đó, 22/23 giáo viên người nước ngoài không đủ điều kiện theo các quy định của pháp luật hiện hành; 52/88 giáo viên người Việt Nam không đạt chuẩn trình độ đào tạo, không có chứng chỉ đánh giá năng lực ngoại ngữ bậc 4, không có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm mầm non theo quy định của Bộ GD&ĐT; 5 trung tâm ngoại ngữ sử dụng chương trình, tài liệu chưa được Sở GD&ĐT thẩm định và cho phép sử dụng; 12 trung tâm ngoại ngữ không thực hiện đúng hướng dẫn của Sở GD&ĐT về việc tổ chức cho trẻ làm quen với ngoại ngữ trong các cơ sở GDMN.

Sở GD&ĐT yêu cầu các các trung tâm ngoại ngữ, các cơ sở GDMN trên địa bàn tỉnh dừng ngay hoạt động liên kết tổ chức cho trẻ làm quen với ngoại ngữ; giao Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố kiểm tra, chỉ đạo các cơ sở GDMN thực hiện nghiêm quy định này.

Minh HườngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: