Giáo Dục

Nâng cao chất lượng trường chuẩn Quốc gia ở Vĩnh Tường

Thứ Sáu, 22/03/2019

Hiện nay, 100% trường học trên địa bàn huyện Vĩnh Tường đã đạt chuẩn Quốc gia. Để duy trì, nâng cao chất lượng giáo dục tại các trường chuẩn Quốc gia, ngành GD&ĐT huyện tiếp tục đầu tư kinh phí xây dựng, nâng cấp, cải tạo những hạng mục xuống cấp,bổ sung các thiết bị phục vụ công tác dạy và học tại các nhà trường.

Lớp học đạt chuẩn của Trường tiểu học Kim Xá (Vĩnh Tường)

Năm học 2018 - 2019, huyện Vĩnh Tường có 93 trường học, trong đó, có 33 trường mầm non, 30 trường tiểu học, 28 trường THCS, 2 trường tiểu học và THCS. Công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia luôn nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành trong huyện.

Cùng với đảm bảo về cơ sở vật chất, huyện chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi để Phòng GD&ĐT thực hiện việc bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các đơn vị trường học đảm bảo hợp lý, đủ về số lượng, cơ cấu bộ môn; chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên đủ năng lực chuyên môn... Kết quả, đến cuối năm 2018, 100% trường học của huyện đã đạt chuẩn Quốc gia, trong đó, có 9 trường mầm non, 13 trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.

Theo lộ trình, sau khi các trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia, khoảng thời gian 5 năm, ngành GD&ĐT sẽ tổ chức thanh, kiểm tra việc duy trì chuẩn của các trường và thực hiện công nhận lại, hoặc công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2. Vì vậy, sau khi đạt chuẩn, các nhà trường phải tiếp tục duy trì, nâng cao các tiêu chí của trường chuẩn.

Để nâng cao chất lượng trường chuẩn Quốc gia, Phòng GD&ĐT huyện chỉ đạo các nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch, giải pháp để củng cố, duy trì danh hiệu trường đạt chuẩn, đồng thời, phối hợp với các cấp, các ngành huy động, lồng ghép các nguồn lực, chương trình mục tiêu Quốc gia, nguồn xã hội hóa để đầu tư xây dựng mới hoặc sửa chữa hệ thống cơ sở vật chất, đảm bảo các yêu cầu theo tiêu chuẩn của trường chuẩn ở mỗi cấp học.

Trường tiểu học Kim Xá là 1 trong 2 trường tiểu học trên địa bàn huyện được quy hoạch xây dựng đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 trong năm 2019. Do sáp nhập điểm trường, nên hiện nay nhà trường có 2 phân hiệu. Để đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2, nhà trường cùng lúc cần được đầu tư cơ sở vật chất tại cả 2 phân hiệu. Theo dự kiến, cơ sở 2 của trường sẽ được tu sửa lại toàn bộ 3 dãy phòng học, với trị giá khoảng 5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của địa phương; đối với trụ sở chính, nhà trường được đầu tư xây dựng nhà đa năng, khu nhà ăn bán trú của học sinh, với kinh phí khoảng 7 tỷ đồng.

Cùng với đầu tư cơ sở vật chất trường, lớp, Trường tiểu học Kim Xá đã xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng giai đoạn, theo lộ trình đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2. Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Hà, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Nhà trường đã kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 và phân công nhiệm vụ cho các thành viên; thực hiện rà soát các tiêu chí trường chuẩn theo Thông tư 17 của Bộ GD&ĐT; tiếp tục hoàn thiện hồ sơ phục vụ công tác kiểm định đánh giá chất lượng tối thiểu của trường tiểu học.

Ban Giám hiệu nhà trường tích cực tham mưu với chính quyền địa phương và Phòng GD&ĐT huyện bổ sung cơ sở vật chất của những hạng mục còn thiếu; đôn đốc, kiểm tra thường xuyên các bộ phận theo nhiệm vụ đã được phân công để hoàn thành theo kế hoạch đã đề ra".

Năm 2019, ngành GD&ĐT huyện Vĩnh Tường tập trung chỉ đạo xây dựng công nhận lại chuẩn đối với 4 trường mầm non, 5 trường tiểu học, 7 trường THCS; phấn đấu xây dựng đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 đối với 12 trường mầm non, 2 trường tiểu học. Tổng kinh phí xây dựng để công nhận lại trường chuẩn Quốc gia và trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 là hơn 98,4 tỷ đồng,trong đó, UBND huyện hỗ trợ 2,2 tỷ đồng, UBND xã hỗ trợ hơn 91,4 tỷ đồng, xã hội hóa giáo dục và nhà trường hơn 4,3 tỷ đồng.

Đồng chí Lê Chí Thái, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng trường chuẩn Quốc gia huyện Vĩnh Tường cho biết: "Để thực hiện kế hoạch xây dựng trường chuẩn Quốc gia năm 2019, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể, nhân dân, cán bộ quản lý, giáo viên và phụ huynh học sinh cần tiếp tục nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia; kiện toàn và đẩy mạnh hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng trường chuẩn Quốc gia các cấp, đặc biệt là Ban Chỉ đạo cấp xã, thị trấn.Các nhà trường tập trung bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn, chất lượng phổ cập giáo dục theo các tiêu chuẩn quy định; tích cực tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương làm tốt công tác xã hội hóa, tiết kiệm các nguồn chi để đầu tư thêm vào xây dựng cơ sở vật chất, đảm bảo tiêu chí của trường chuẩn Quốc gia theo quy định".

Bài, ảnh Thúy NgaTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: