Giáo Dục

Ưu tiên tuyển giáo viên mầm non, giáo viên dạy môn mới ở bậc phổ thông

Thứ Sáu, 15/03/2019

Ngày 14-3, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, UBND TP Hà Nội vừa có văn bản triển khai việc rà soát đội ngũ giáo viên mầm non và phổ thông trên địa bàn thành phố.

 

Một giờ học của các bé Trường Mầm non Thọ Xuân (huyện Đan Phượng)

 

Việc này nhằm thực hiện đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số 03/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 28-2-2019 về việc phối hợp chỉ đạo rà soát đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông để sắp xếp, sử dụng hiệu quả đội ngũ giáo viên hiện có và thực hiện chính sách tinh giản biên chế. Đây cũng là giải pháp nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tuyển dụng, sử dụng giáo viên trên địa bàn.

Hà Nội sẽ tổ chức rà soát quy hoạch mạng lưới trường/lớp, không để những trường quy mô nhỏ, những lớp có số lượng học sinh không đủ theo định mức; thực hiện điều tiết giáo viên từ những trường thừa sang các trường còn thiếu giáo viên.

Các đơn vị ưu tiên biên chế được giao để tuyển dụng giáo viên mầm non, giáo viên dạy các môn học mới ở phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông mới; xác định và tổng hợp nhu cầu biên chế sự nghiệp giáo dục bảo đảm đúng quy định và xây dựng giải pháp khắc phục, nếu xảy ra tình trạng thiếu giáo viên mầm non, phổ thông.

Theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cần tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát của các cấp ủy Đảng, hội đồng nhân dân, các ban, ngành, đoàn thể và trách nhiệm giải trình của địa phương trong quá trình thực hiện việc tuyển dụng, bố trí, sử dụng đội ngũ và tinh giản biên chế, đặc biệt là đối với vấn đề thừa, thiếu giáo viên.

Theo kế hoạch, trong năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức giám sát việc tuyển dụng, sử dụng và thực hiện tinh giản biên chế ngành Giáo dục ở một số địa phương.

(Theo hanoimoi.com.vn)

TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: