Giáo Dục

Đa dạng hình thức dạy - học trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

Thứ Sáu, 19/02/2021

Mới đây, Sở GD&ĐT đã ban hành Kế hoạch số 22/SGDĐT-KH về dạy học qua internet, trên truyền hình và các hình thức khác cho học sinh phổ thông trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì dịch Covid-19.

Để chuẩn bị cho việc học trực tuyến từ ngày 22/2, Sở GD&ĐT yêu cầu các nhà trường xây dựng chương trình giảng dạy bám sát chương trình giáo dục phổ thông theo các quy định, hướng dẫn của Bộ GDĐT, bao gồm sách giáo khoa, bài giảng, tài liệu, học liệu, câu hỏi, bài tập để tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.

Nội dung dạy học phải bảo đảm tính khoa học, sư phạm, phù hợp với đối tượng học sinh theo từng cấp học; được tổ chuyên môn, cơ sở giáo dục phổ thông góp ý trước khi đưa vào sử dụng.

Riêng khối lớp 5, xây dựng kế hoạch bài dạy theo Công văn số 405/BGDĐT-GDTH của Bộ GDĐT về việc thực hiện kế hoạch giáo dục lớp 5 học kỳ II, năm học 2020-2021.

Về hình thức tổ chức dạy học, các nhà trường dạy học qua internet phải xây dựng kế hoạch dạy học thực hiện chương trình giáo dục phổ thông và các quy định, hướng dẫn của Bộ GDĐT; chỉ đạo các tổ chuyên môn, giáo viên xây dựng các bài học, học liệu để tổ chức dạy học qua internet theo kế hoạch của nhà trường đảm bảo chất lượng, hiệu quả; góp ý nội dung bài học và học liệu được tổ chức dạy học qua internet.

Ưu tiên sắp thời khóa biểu cho các môn thuộc các khối lớp: Các môn Toán, Tiếng Việt, Ngoại ngữ khối tiểu học; các môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ khối lớp 6, 7, 8; các môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, GDCD khối lớp 9, 10, 11, 12.

Đối với dạy học trên truyền hình, Sở GD&ĐT yêu cầu các nhà trường tổ chức cho học sinh học bài mới thuộc chương trình học kỳ II năm học 2020-2021 khi các Đài truyền hình phát (hoặc hướng dẫn giáo viên, học sinh truy cập vào địa chỉ http://study.hanoi.edu.vn để nghiên cứu, học tập các bài đã phát sóng trước đó). Sử dụng các bài dạy do Đài truyền hình Hà Nội phát trên kênh HTV1 đối với lớp 9 và lớp 12; phát trên kênh HTV2 từ lớp 4 đến lớp 8, lớp 10, 11 ). Thông báo lịch phát sóng các bài học cho giáo viên, học sinh, gia đình học sinh để phối hợp tổ chức cho học sinh học các bài học trên truyền hình theo từng tuần...

Đối với học sinh không tiếp cận được bài học qua internet, trên truyền hình, yêu cầu các nhà trường thống kê, rà soát đối với từng học sinh để xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể để đảm bảo tất cả học sinh của nhà trường được học tập. Tổ chức phát tài liệu học tập cho học sinh bằng các hình thức phù hợp (giao bài trực tiếp), đồng thời thực hiện đúng các văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19.

Trong quá trình tổ chức dạy học qua internet, trên truyền hình, giáo viên phụ trách môn học trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh thông qua các bài kiểm tra trên hệ thống dạy học qua internet; kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh đối với dạy học trên truyền hình bằng các hình thức phù hợp.

Kết quả kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong quá trình dạy học qua internet, trên truyền hình được sử dụng thay cho các bài kiểm tra thường xuyên theo quy định của Bộ GD&ĐT về đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Thúy NgaTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email:
Bài đọc nhiều