Giáo Dục

Tập huấn kiến thức tự đánh giá, đánh giá ngoài trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông

Thứ Năm, 28/02/2019

Từ ngày 27/2 - 2/3/2019, Sở GD&ĐT tổ chức tập huấn kiến thức tự đánh giá, đánh giá ngoài trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông năm 2019 cho hơn 300 cán bộ các phòng, ban của Sở GD&ĐT; đại diện lãnh đạo Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn tỉnh.

Trong 4 ngày, các học viên được truyền đạt nội dung Thông tư số 17, Thông tư số 18 và Thông tư số 19 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn Quốc gia đối với các trường học từ bậc mầm non đến THPT; được nghe báo cáo “Một số vấn đề về quản lý chất lượng giáo dục”, báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ của đoàn đánh giá ngoài, báo cáo đánh giá ngoài; được hướng dẫn quy trình, kỹ thuật tự đánh giá và đánh giá ngoài; tổ chức thực hành, báo cáo và thảo luận để hiểu nội dung, bản chất của việc đánh giá, xác định nội hàm, phân tích tiêu chí, tìm minh chứng, phương pháp nghiên cứu định tính và các kỹ thuật sử dụng trong đánh giá... Từ đó, tiến hành tự đánh giá tại các cơ sở giáo dục trong và tham gia các đoàn đánh giá ngoài khi được yêu cầu.

Hiện tại, Vĩnh Phúc có hơn 90% trường đạt chuẩn Quốc gia, trong đó, bậc mầm non, tiểu học đạt 100%, THCS đạt 94,3%, THPT đạt 81,3%. Tuy nhiên, tỷ lệ trường học đạt tiêu chuẩn kiểm định đối với bậc mầm non là 56,1%; tiểu học 43,6%; THCS đạt 48%; THPT là 46,2%. Như vậy, tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia trên địa bàn tỉnh cao hơn nhiều so với tỷ lệ trường đạt tiêu chuẩn kiểm định. Một số trường đã đạt chuẩn Quốc gia nhưng chưa đăng ký đánh giá ngoài; có những trường đạt chuẩn Quốc gia nhưng không đạt tiêu chuẩn kiểm định. Điều đó cho thấy,chưa có sự đồng bộ trong việc đánh giá trường đạt chuẩn Quốc gia và trường đạt tiêu chuẩn kiểm định.

Sau khóa tập huấn này, Sở GD&ĐT sẽ triển khai, thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục phổ thông trong thời gian sớm nhất; đồng thời, lập kế hoạch thực hiện các hoạt động đánh giá ngoài và công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia đúng quy định.

Minh HườngTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: